Zeeuwse Watertafel - klimaatadaptatie

Iedereen werkt op zijn of haar manier aan een strategie of uitvoering voor dit onderwerp. De Zeeuwse watertafel is een plek waar we onze ideeën en strategieën kunnen delen, elkaar kunnen inspireren en waar gezamenlijke acties ontstaan. Met als doel een klimaatrobuust en toekomstbestendig Zeeland. Schuift u ook aan bij de Zeeuwse Watertafel? Bekijk hier een sfeerimpressie.

Op woensdag 8 juni 2022 was de eerste Zeeuwse Watertafel over klimaatadaptatie. Met sprekers van o.a. Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, het programmabureau Zuidwestelijke Delta, Unie van Waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma waren boeiende tafelgesprekken. Daarnaast werd aan thematafels een eerste aanzet gedaan voor mogelijke samenwerking.  
 


Aan de thematafels hebben deelnemers over de volgende onderwerpen gesproken en mogelijke samenwerking verkend: 


Nu is de uitdaging om de contacten die gelegd zijn te onderhouden en de mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie verder te verkennen of uit te voeren. Hopelijk is uw inzet en bereidheid hierbij net zo groot als bij de bijeenkomst van de Zeeuwse Watertafel. Schroom niet om ons daarbij te betrekken!