Zeeuwse inzameling ongebruikte medicijnen

11 jul 2017

Zeeuwen kunnen binnenkort hun ongebruikte medicijnen inleveren bij elke apotheek in Zeeland. Dit zorgt ervoor dat mensen op gemakkelijke wijze hun medicijnen kunnen wegbrengen en zo zelf kunnen bijdragen aan een schoner milieu. Dit inzamelpunt dichtbij is mogelijk dankzij een samenwerking van SAZ+ (Zeeuwse gemeenten, Evides Waterbedrijf en waterschap Scheldestromen), OLAZ (samenwerkingsverband van Zeeuwse gemeenten voor afvalverwijdering en –inzameling) en Zeeuwse apotheken.

In de praktijk worden niet gebruikte medicijnen soms in de vuilnisbak gegooid of door de wc gespoeld. Medicijnen vallen onder klein gevaarlijk afval en kunnen naar de milieustraat gebracht worden, of – vanaf nu – ingeleverd worden bij de apotheek. De inzameling van medicijnafval is een aanpak bij de bron. Een keten- en bronaanpak heeft de voorkeur, waarbij in de hele keten maatregelen worden genomen. Het voorkomt dat de stoffen in het afvalwater terechtkomen en uiteindelijk het oppervlaktewater belasten.

Twee jaar
Het bestuur van OLAZ heeft ingestemd met een proefperiode van twee jaar. De kosten voor afvoer van medicijnresten via apotheken, worden de komende twee jaar verdeeld onder de partijen binnen de SAZ+. De komende maanden worden gebruikt om de proef verder uit te werken met de apothekers. Ook wordt er al gekeken naar een vervolg en verdergaande ketenaanpak.

Laagdrempelig en dichtbij
Voor veel mensen is inleveren bij de apotheek een stuk praktischer en dichtbij. Medicijnen inleveren bij de milieustraat is natuurlijk ook nog steeds mogelijk.

Landelijke oplossing
Met deze proef sluit Zeeland aan bij de landelijke trend om het voor inwoners gemakkelijker te maken om op een veilige manier van hun medicijnafval af te komen. SAZ+ stuurt erop dat steeds meer mensen, zowel bedrijven als particulieren, een bijdrage leveren aan het terugdringen van de hoeveelheid medicijnresten.

Samen werken aan een toekomstbestendige waterhuishouding
In Zeeland werken gemeenten, het waterschap en het waterbedrijf samen in de Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland (SAZ+) voor een doelmatige en toekomstbestendige waterhuishouding in het stedelijke gebied. De inrichting van de openbare ruimte, riolering, rioolwaterzuivering en drinkwatervoorziening stemmen we op elkaar af en als het mogelijk is voeren we taken gezamenlijk uit. Deze samenwerking zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van de waterketen, een minder kwetsbare organisatie en beperkt de kosten(stijging) voor een toekomstbestendige waterhuishouding.