Zeeuwse hittestress: tussenstand na halfjaar onderzoek

09 aug 2017

Ook Zeeuwse steden en dorpen lijken te voldoen aan het algemene beeld rond hittevorming en hittestress in bebouwd gebied. Een eerste analyse van speciale meetgegevens die tot nu toe zijn verzameld, lijkt te bevestigen dat ook in Zeeland:

  • Stedelijk gebied vooral ’s nachts warmer is; dat geldt ook voor de dorpskern Heinkenszand.
  • Groene open wijken als Middelburg Eisenhowerlaan, Vlissingen Westerzicht en Heinkenszand gemiddeld koeler zijn in de nacht dan meer dichtbebouwde en versteende wijken als Middelburg centrum, Vlissingen Scheldestraat.


Sinds januari van dit jaar wordt in opdracht van waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland onderzoek uitgevoerd naar hittestress in Zeeland. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ondersteunt dit initiatief met een financiële bijdrage uit het stimuleringsfonds van het Deltaprogramma. Op vijf plekken in de gemeenten Borsele, Vlissingen en Middelburg werd meetapparatuur opgehangen om een jaar lang het zogenoemde thermisch comfort te meten. De meetgegevens zijn in te volgen op: http://www.climatexchange.nl/sites/zeeland/. In november 2017 wordt het onderzoek afgerond en worden conclusies gepresenteerd. 

Van rekenmodel naar inrichting openbare ruimte en eigen tuin!

Gegevens als temperatuur, luchtvochtigheid, zonnestraling en windsnelheid worden verwerkt in een rekenmodel om het klimaat, met name hittestress, in landelijk gebied weer te geven. Deze gegevens zijn belangrijk voor de inrichting van de openbare ruimte. Ook naar bewoners zijn de uitkomsten een signaal om hun tuinen groen te houden en vooral niet te verstenen. Want ook groene tuinen kunnen hittestress verminderen. Planten en bomen geven schaduw, verdampen water dat voor een verkoelend effect zorgt.  

De uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt en opgenomen in de Klimaateffectatlas. In de Klimaateffectatlas zijn de hittekaarten van Zeeland momenteel gebaseerd op meetgegevens uit Rotterdam.

Mens en omgeving reageren op hitte

Hittestress krijgt steeds meer aandacht vanwege de opwarming van de aarde. In de toekomst worden meer hittegolven verwacht. In combinatie met verstedelijking geven die in de stad meer hittestress. Dat kan onder andere leiden tot extra sterfte onder gevoelige groepen zoals ouderen en chronisch zieken, het kan tot slaapstoornissen leiden en de arbeidsproductiviteit verminderen. Dit werd drie jaar geleden geconstateerd in het rapport Climate Proof Cities van tien Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen.

Niet alleen het menselijk lichaam reageert anders bij hogere temperaturen. Ook in de openbare ruimte kan hitte problemen veroorzaken. Voorbeelden zijn bruggen die niet meer sluiten, bomen die eerder hun blad verliezen en een sterk gevoel van opwarming op pleinen en andere sterk versteende locaties. Door in kaart te brengen welke rol hittestress speelt in Zeeland, kunnen gemeenten hiermee rekening houden bij de inrichting van de openbare ruimte. Denk aan meer groen in woonkernen of het creëren van meer schaduwplekken.