Zeeuwse gemeenten, waterschap en waterbedrijf blijven samenwerken voor toekomstbestendige waterhuishouding

24 nov 2022

De Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland + (SAZ+) krijgt een vervolg! Op 24 november 2022 ondertekenen alle Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en Evides Waterbedrijf een overeenkomst om intensief te blijven samenwerken in de (afval)waterketen. Dat betekent dat partijen de inrichting van openbare ruimte, riolering, rioolwaterzuivering en drinkwatervoorziening op elkaar afstemmen en waar mogelijk taken samen uitvoeren. Jurgen Vervaet, wethouder van de gemeente Terneuzen is de nieuwe voorzitter van de SAZ+.

Doelen 2023 - 2026

In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst beschrijft de SAZ+ doelen om zo goed mogelijk te kunnen anticiperen op klimaatverandering. Ook moet de onderlinge uitwisseling van personeel gemakkelijker worden. Zo kunnen experts niet alleen ingezet worden voor hun eigen organisatie, maar ook meehelpen om knelpunten in de rest van Zeeland op te lossen. Voorbeelden van concrete maatregelen die binnenkort getroffen worden zijn: 

  • Het voor iedereen beschikbaar maken van gegevens over rioolinfrastructuur. Eén portaal in Zeeland waar alle actuele informatie over de Zeeuwse rioolinfrastructuur digitaal toegankelijk is. Deze informatie kan interessant zijn voor onderhoud, werkzaamheden en calamiteiten bij gemeenten en waterschap, maar ook voor rioolbedrijven, aannemers en brandweer. De informatie is te vinden via https://dataportaal.zeeland.nl/
  • Een afwegingskader voor onderhoud en vervanging van riolering. Samen met onderzoekers en studenten van de HZ University of Applied Sciences is een afwegingskader ontworpen waarmee op een eenduidige manier bepaald kan worden waar riolering extra onderhoud nodig heeft of vervangen moet worden. Zo kan iedere partij het beschikbare geld slim inzetten om een lek of breuk in de riolering te voorkomen. 

Noodzaak

Met steeds extremere weersomstandigheden is klimaatverandering direct zichtbaar in de waterhuishouding. De consequenties van langdurige droogte en korte hevige buien vragen om een gezamenlijke aanpak om overlast in stedelijk gebied te kunnen beperken en het watersysteem toekomstbestendig te maken. Via de SAZ+ werken partijen samen aan bijvoorbeeld slimme inrichting van straten en wijken om te zorgen dat water sneller weg kan. Denk aan het aanpassen van drempels zodat water kan wegstromen, het slim inrichten van openbare ruimte zodat die ook ingezet kan worden om grote hoeveelheden regen op te vangen en inzicht in elkaars (riolerings)systemen om onderhoud en vervanging samen op te pakken. Dankzij de samenwerking is het ook mogelijk dat Zeeuwen hun overgebleven medicijnen niet alleen bij de milieustraat inleveren, maar ook bij de apotheek. Op die manier wordt zo veel mogelijk voorkomen dat vervuilende stoffen onnodig in het riool terechtkomen. 

Samenwerking

De SAZ+ is opgericht in 2011. Een aantal Zeeuwse gemeenten en het waterschap wilden hun taken in de waterhuishouding meer op elkaar afstemmen en intensiveren. De samenwerking bleek succesvol en werd uitgebreid met meerdere Zeeuwse gemeenten en Evides Waterbedrijf.