Wim van Gorsel

Contact:

wim.vangorsel@scheldestromen.nl

Bestuurlijke vertegenwoordigingen:

  • Regionaal Bestuurlijk Overleg Scheldestroomgebied
  • Uniecommissie Watersystemen
  • Adhoc Uniecommissie Muskus- en Beverratten

Nevenfuncties:

  • Maat/eigenaar Landbouwbedrijf Mts. Zonneveld & Zimmerman, Rilland (bezoldigd)
  • Directeur Shell Afslag Rilland BV, Rilland (bezoldigd)
  • Vice-voorzitter BETA, Rotterdam (onkosten)
  • Voorzitter Klankbord Rilland (onbezoldigd)
  • Lid ledenraad RABO bank Oosterschelde (bezoldigd)
  • Bestuurslid St. De Levende Delta, Wilhelminadorp (onbezoldigd)
  • Bestuurslid St. De Vliedberg (zorg), Heinkenszand (onbezoldigd)