Wim van Gorsel

Ongebouwd (ZLTO)

W. (Wim) van Gorsel

wim.vangorsel@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

  • Maat/eigenaar Landbouwbedrijf Mts. Zonneveld & Zimmerman, Rilland (bezoldigd)
  • Directeur Shell Afslag Rilland BV, Rilland (bezoldigd)
  • Voorzitter ZLTO Oost-Zuid-Beveland, Kruiningen (onbezoldigd)
  • Vice-voorzitter BETA, Rotterdam (onkosten)
  • Voorzitter Landbouwvereniging Reygersbergh, Rilland (onbezoldigd)
  • Voorzitter Klankbord Rilland (onbezoldigd)
  • Lid ledenraad RABO bank Oosterschelde (bezoldigd)
  • Bestuurslid St. De Levende Delta, Wilhelminadorp (onbezoldigd)
  • Bestuurslid St. De Vliedberg (zorg), Heinkenszand (onbezoldigd)