Wim van Gorsel

Wim van GorselOngebouwd (ZLTO)

W. (Wim) van Gorsel

wim.vangorsel@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

  • Maat/eigenaar Landbouwbedrijf Mts. Zonneveld & Zimmerman, Rilland
  • Directeur Shell Afslag Rilland BV, Rilland
  • Voorzitter ZLTO Oost-Zuid-Beveland, Kruiningen
  • Vice-voorzitter BETA, Rotterdam
  • Voorzitter Landbouwvereniging Reygersbergh, Rilland
  • Voorzitter Klankbord Rilland
  • Lid ledenraad RABO bank Oosterschelde
  • Bestuurslid St. De Levende Delta, Wilhelminadorp
  • Bestuurslid St. De Vliedberg (zorg), Heinkenszand