Herinrichting Wijkhuisweg

Het waterschap richt de Wijkhuisweg opnieuw in. De breedte wordt aangepast, fietsers krijgen een eigen plaats op de weg, er komen plaatsen waar (bredere) voertuigen elkaar kunnen passeren en er vindt onderhoud aan de weg plaats. Waterschap Scheldestromen wil met deze maatregelen de omgeving veiliger maken voor alle weggebruikers.

Eind vorig jaar zijn allerlei voorbereidingen al getroffen. Nu leggen we nog een duiker aan en binnenkort starten we het het aanpassen van de weg.

De komende twee weken (maandag 11 januari t/m vrijdag 22 januari) legt Aannemingsbedrijf de Voogd Grijpskerke B.V. een duiker onderdoor de Wijkhuijsweg aan ter hoogte van het Swanenburgsepad. De weg is hierdoor afgesloten voor doorgaand verkeer. 
Maandag 1 februari start aannemingsbedrijf Aannemingsbedrijf De Bokx B.V. met de herinrichting . De werkzaamheden vinden plaats tussen 1 februari en 16 april en worden gefaseerd uitgevoerd:
1. februari met werkzaamheden tussen de Grijpskerkseweg en het Swanenburgsepad.
2. eind februari/begin maart tussen het Swanenburgsepad en de Noordweg.
3. vanaf eind maart/begin april wordt de weg in één keer voorzien van een nieuwe asfaltlaag, worden de doorgroeistenen langs de weg aangebracht en vinden de afrondende werkzaamheden plaats.

De werkzaamheden zijn 16 april gereed.

 

 

Op maandag 17 februari 2020 organiseerden we een informatievond.

Presentatie 17 feb 2020 (ppt, 11,5 MB)

Tekening (pdf, 15,9 MB)

Veelgestelde vragen ((pdf, 881 KB)