Herinrichting Wijkhuisweg

Het waterschap richt de Wijkhuisweg opnieuw in. De breedte wordt aangepast, fietsers krijgen een eigen plaats op de weg, er komen plaatsen waar (bredere) voertuigen elkaar kunnen passeren en er vindt onderhoud aan de weg plaats. Waterschap Scheldestromen wil met deze maatregelen de omgeving veiliger maken voor alle weggebruikers.

Op maandag 17 februari 2020 organiseerden we een informatievond.

Presentatie 17 feb 2020 (ppt, 11,5 MB)

Tekening (pdf, 15,9 MB)

Veelgestelde vragen ((pdf, 881 KB)