Wevelswaaldijk niet meer open in de spits

19 jun 2020

Vanaf 24 juni gaat de Wevelswaaldijk richting Biervliet niet meer open tijdens de spits. Waterschap Scheldestromen, de gemeente Terneuzen, provincie Zeeland, NV Westerscheldetunnel, Dow Terneuzen en North Sea Ports hebben geconstateerd dat de verkeerdruk op N62 is afgenomen nu mensen met de corona-richtlijnen veel meer thuis werken. Verwacht wordt dat dit in de toekomst ook deels zo zal blijven. Bij calamiteiten wordt de weg nog wel opengesteld.

 

In het voorjaar van 2018 werd op de toe- en afritten van de N62 bij de afslag richting het Industriepark Terneuzen en de kern Terneuzen regelmatig terugslag op de N62 geconstateerd (= filevorming op de doorgaande rijstrook ter hoogte van de toe- en afritten). Dit zorgde voor een groot verkeersveiligheidsknelpunt.

Verkeer afkomstig uit het gebied van West-Zeeuws-Vlaanderen kreeg de mogelijkheid via de Wevelswaaldijk naar het Industriepark Terneuzen en het Maintenance Valuepark te rijden. Hiervoor werd de Wevelswaaldijk op werkdagen tijdens spitsuren opengesteld. Dit zorgde voor een zodanige afname van verkeer op de afslag van de N62, dat terugslag op de N62 sindsdien niet meer is voorgekomen. Naast de spitsopenstelling van de Wevelswaaldijk zijn er ook andere mobiliteitsmaatregelen genomen, zoals het instellen van ruimere werktijden, het stimuleren van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer en carpoolen, om de verkeersdruk op de toe- en afritten en de N62 te verminderen en de veiligheid te vergroten.

Monitoren van de verkeersstromen

Waterschap Scheldestromen blijft samen met de gemeente Terneuzen, provincie Zeeland, NV Westerscheldetunnel, Dow Terneuzen en North Sea Ports  de verkeersstromen monitoren. Zodra er weer een structurele verkeersdruk op de toe- en afritten bij de aansluiting van de N62 ter hoogte van het Industriepark Terneuzen ontstaat, wordt de Wevelswaaldijk weer opengesteld tijdens de spitsperioden van 7.00 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur.