Werkzaamheden Wemeldingse Zandweg 

02 jul 2020

Gemeente Kapelle en Waterschap Scheldestromen hebben werkzaamheden gecombineerd zodat het verkeer van de Wemeldingse Zandweg zo min mogelijk hinder ondervindt. Aan de weg tussen Wemeldinge en Kapelle vinden vanaf maandag 6 juli tot vrijdag 10 juli verschillende werkzaamheden plaats. Gemeente Kapelle voorziet een deel van de weg van nieuw asfalt terwijl iets verderop waterschap Scheldestromen een nieuwe duiker onderdoor de weg plaatst. Tijdens de werkzaamheden is de gehele rijbaan en het fietspad afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid.

Nieuw asfalt en verbreding fietspad

De gemeente voorziet de gehele rijbaan, vanaf de bebouwde komgrens tot aan de kruising met de Brouwerijweg, van een nieuwe asfaltlaag. De belijning wordt volgens het wegenplan aangepast op 50 km en de overgang naar 30 km wordt extra geaccentueerd.

Het fietspad aan de westzijde van de Wemeldingse Zandweg, vanaf de Moolweg tot aan de Brouwerijweg, wordt verbreed zodat het pad breed genoeg is voor tweerichtingsverkeer van fietsers en een eventuele voetganger. Hierdoor hoeven fietsers, komend vanaf Kapelle, niet meer halverwege de Wemeldingse Zandweg over te steken. Voortaan steken fietsers over op de kruising met de Brouwerijweg, waar de snelheid van het gemotoriseerd verkeer lager en dus veiliger is.

Het fietspad aan de oostzijde komt hiermee te vervallen. In verband met de slechte staat van het asfalt, door opdruk van wortels van de aanwezige bomen, wordt dit pad verwijderd en ingezaaid met gras.

Vervangen duiker 

Ter hoogte van de Klapweg en het Biezewegje zijn de weg en het naastliggende fietspad ook tijdelijk gestremd. Om de waterafvoer en het peilbeheer in het gebied te verbeteren, vervangt waterschap Scheldestromen een duiker onderdoor de weg. Een duiker is een grote, betonnen buis die onder de weg ligt om sloten met elkaar te verbinden. 

Waterschap Scheldestromen zet zich in voor een goede waterkwaliteit en juist peilbeheer, onder normale en extreme omstandigheden. Binnen de Planvorming Wateropgave (PWO) is onderzoek gedaan naar het watersysteem, waaruit blijkt dat deze maatregel nodig is om het waterbeheer toekomstbestendig te maken. De duiker wordt vervangen om de afvoerca-paciteit te vergroten en het peilbeheer beter te regelen.

Provincie Zeeland voert dit najaar ook asfalteringswerkzaamheden uit aan de rotonde N670 bij de Noordweg en de hoofdrijbaan van de Wemeldingse Zandweg tussen de rotonde N670 en de Klapweg.