Werkzaamheden Muur van Altena op schema

13 okt 2022

De afgelopen maanden werkte aannemer Leenhouts’Aanneming-Bedrijf B.V. aan de restauratie van de Muur van Altena. Inmiddels is een flink deel van het metselwerk gerepareerd en ook de helft van het voegwerk is hersteld. 

Hoe zat het ook alweer?

Er waren stenen beschadigd en weggevallen, waardoor water de muur kan binnendringen en het voegwerk was versleten of soms zelfs weggevallen. Ook zaten er zettingsscheuren in de muur en verankeringen en bevestigingsmiddelen waren door het zoute water aangetast. Al met al een flinke klus voor de aannemer. 
Vanaf april dit jaar wordt er daarom hard gewerkt aan de muur. De werkzaamheden zijn gestart nabij de haven en zo is er in de richting van de Oranjemolen gewerkt. Momenteel is ongeveer de helft van de muur gerestaureerd.  

Stormseizoen

De Muur van Altena maakt geen onderdeel uit van de primaire waterkering. De primaire waterkering ligt direct achter de muur inclusief een zogeheten verborgen glooiing. Ondanks dat wordt in het stormseizoen niet gewerkt. Daarom worden deze week de werkzaamheden afgerond. Komende week wordt ook de steiger en de werkkeet op de dijk verwijderd.  

Werkzaamheden 2023

Na het stormseizoen, in april 2023 hervat Leenhouts’Aanneming-Bedrijf B.V de werkzaamheden. Vanaf dan wordt de steiger weer opgebouwd en wordt de resterende helft van de muur verder gerestaureerd. Voor het stormseizoen van 2023 zijn de werkzaamheden afgerond. 
De werkzaamheden zorgen er voor dat de huidige schadebeelden worden hersteld, de levensduur wordt verlengd en de functie van de muur in stand wordt gehouden. De werkzaamheden moeten er voor zorgen dat er de komende 10-15 jaar geen (groot) onderhoud aan de muur noodzakelijk is.