Werkzaamheden Koekoeksweg tussen Meliskerke en Aagtekerke

19 feb 2021

Waterschap Scheldestromen voert vanaf de eerste week van maart 2021 werkzaamheden uit aan de Koekoeksweg tussen Meliskerke en Aagtekerke om het watersysteem toekomstbestendiger te maken. Hiervoor is het nodig de weg voor ongeveer vier weken volledig af te sluiten. Het verkeer wordt lokaal omgeleid.

Duiker vervangen

Om de waterafvoercapaciteit te vergroten en het peilbeheer in het gebied beter te regelen, vervangt waterschap Scheldestromen de duiker onder de Koekoeksweg. Een duiker is een grote betonnen buis of koker, die onder de weg ligt om de watergangen met elkaar te verbinden. Aannemingsbedrijf de Bokx voert de werkzaamheden uit. Tijdens deze weken is ook de gemeente bezig met werkzaamheden in Meliskerke. Door het werk tegelijkertijd uit te voeren wordt de overlast voor de omgeving beperkt.

Omleiding

Fietsers worden omgeleid via de Molenweg. Autoverkeer vanuit Aagtekerke en Domburg richting Koudekerke, Biggekerke en Meliskerke wordt omgeleid via de Pekelingseweg, Loodholseweg en Mariekerkseweg. Autoverkeer vanuit Meliskerke wordt omgeleid via de Burgemeester Huijsmanstraat, Mariekerkseweg en Loodholseweg.