Werkzaamheden aan Muur van Altena hervat

30 mrt 2023

In 2022 is Leenhouts’Aanneming-Bedrijf B.V. in opdracht van waterschap Scheldestromen gestart met de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden aan de Muur van Altena te Vlissingen. In het afgelopen half jaar hebben de werkzaamheden stil gelegen vanwege het stormseizoen dat loopt van 1 oktober tot 1 april 2023. De werkzaamheden worden nu hervat en worden volgens planning voor de start van het stormseizoen afgerond. 

Waarom deze werkzaamheden?

De muur werd gebouwd in de 16e eeuw en er is in de loop van de tijd al geregeld aan gesleuteld. En al die reparaties zijn terug te zien in de inmiddels gelaagde constructie. Nu is het tijd voor een grondige restauratie, zodat ook de toekomstige generaties van dit beeldbepalende rijksmonument kunnen genieten. De muur wordt gerestaureerd met behulp van subsidie voor restauratie van rijksmonumenten versterkt door de provincie Zeeland.  

Eigenlijk hebben alle onderdelen van de muur een beetje aandacht nodig. Er zijn stenen beschadigd en weggevallen, waardoor water de muur kan binnendringen en het voegwerk is flink versleten of soms zelfs weggevallen. Ook zitten er zettingsscheuren in de muur en verankeringen en bevestigingsmiddelen zijn door het zoute water aangetast. De uit te voeren restauratiewerkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het repareren van het metselwerk en scheuren en het herstellen van het voegwerk van de muur.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

De aannemer werkt van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. De werkzaamheden vinden voornamelijk aan de buitenzijde (zeezijde) van de Muur van Altena plaats vanaf een steiger. Op de Oranjedijk wordt een bouwplaats ingericht, die wordt afgezet met bouwhekken. Van en naar deze bouwplaats vindt transport van personeel en materiaal plaats. 

Planning

Omdat de muur met de grootste zorgvuldigheid wordt opgeknapt zullen de werkzaamheden circa zes maanden in beslag nemen. De werkzaamheden worden begrip april hervat en worden volgens planning op 1 oktober 2023 afgerond.