Participatiewet

Wat houdt de Participatiewet in?

Deze wet is bedoeld om o.a. mensen met ziekte of een arbeidsbeperking meer kans te geven op de arbeidsmarkt. Ook bijstand valt hieronder. 

Weet je niet zeker of je onder de Participatiewet valt? Neem dan contact op met het UWV. 

De Banenafspraak

Een onderdeel van de Participatiewet is de Banenafspraak die tussen de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties is gemaakt. Bedrijven met meer dan 25 werknemers zijn verplicht mensen aan te nemen die onder de Banenafspraak vallen. Zo ook wij en vanuit maatschappelijke betrokkenheid doen we dit graag.

Bekijk onze vacatures

Ondersteuning

De Werkbedrijven helpen bij het plaatsen van mensen die onder de Banenafspraak vallen en begeleiden ze op de werkplek. Daarnaast is het mogelijk hulp te krijgen bij het aanpassen van jouw werkplek of kan er een jobcoach ingezet worden die je persoonlijke training of langdurige begeleiding geeft.

Doordat ik onder de Participatiewet val, worden aanpassingen aan mijn werkplek en het gebouw door de gemeente geregeld. Zo hebben alle deuren in de gemeenschappelijke ruimtes speciale deuropeners en hebben we een aangepaste balie bij de receptie. En als het nodig is, krijg ik een nieuwe rolstoel.” – Jan Jansen, Huismeester.

Lees het verhaal van Jan