Gratis activiteiten in de Week van Ons Water

AAN DEZE PAGINA WORDT NOG GEWERKT

Hieronder leest u al welke activiteiten we in het voorjaar van 2020 willen organiseren. Pas vanaf half april is de informatie definitief en kunt u zich opgeven.

 

Vanaf 1 tot en met 17 mei 2020 is het de nationale Week van Ons Water. Op diverse plaatsen in het land vinden er publieksactiviteiten plaats. Waterschap Scheldestromen organiseert drie activiteiten. Vooraf aanmelden is verplicht, deelname is gratis.

7 mei Rondleiding zuivering en Energiefabriek Ritthem

Benieuwd hoe het waterschap rioolwater schoonmaakt? En hoe we vervolgens meer energie opwekken uit het zuiveren van afvalwater dan er nodig is voor het zuiveringsproces. Donderdag 7 mei geeft het waterschap twee rondleidingen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Ritthem: om 11.00 uur en om om 13.15 uur. Er kunnen maximaal 30 personen per rondleiding mee. De rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur. Deelnemers krijgen te zien, te ruiken en te horen hoe het rioolwater binnenkomt, gezuiverd wordt en vervolgens weer terug de natuur in gaat. Deze rondleiding is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Aanmelden moet vooraf via onderstaande knop.

Waanneer: donderdag 7 mei  2020 om 11.00 uur en om 13.15 uur
Waar: Zuivering Ritthem, Fort de Ruyterweg 4 Ritthem

Aanmelden

 

9 mei Brakke beestjes en kijkje in een gemaal

Activiteiten voor jong en oud rondom gemaal De Noord bij Sint-Maartensdijk. Kinderen kunnen met een schepnetje beestjes vangen en vervolgens samen met onze educatie medewerkers bekijken. Het is ook mogelijk om op gezette tijden een rondleiding te krijgen in het gemaal. Om ...uur wordt ook de visfuik gelicht om te zien hoeveel vis erin zit die we naar het binnenwater kunnen krijgen. Het programma is als volgt:

 

Waanneer: zaterdag 9 mei  2020 van 11.00 uur tot 15.00 uur
Waar: gemaal De Noord, ....Sint-Maartensdijk

 

14 mei Op pad met de rattenvanger

Muskusratten leven het liefst in een waterrijke omgeving. In Zeeland hebben ze het daarom naar hun zin. Omdat de muskusratten veel schade veroorzaken aan oevers en dijken, proberen we de populatie zo klein mogelijk te houden. Dat doen we door de muskusrat actief te bestrijden. Onze rattenbestrijder Kees wil u graag laten zien wat er allemaal komt kijken bij het vangen van muskusratten, hoe hij speciale vangkooien zelf maakt en waarom het zo belangrijk is om de populatie in de hand te houden. Onze rattenvanger gaat met slechts 5 personen per keer een rondje lopen van ongeveer een uur. Geef je daarom snel op. Je moet wel goed te been zijn, minimaal 12 jaar zijn en goed schoeisel dragen.

Waanneer: donderdag 14 mei  2020 om 13.00 uur en om 14.30 uur
Waar: ergens bij Nisse of Kwadendamme

 

Ons Water

Uit onderzoek blijkt dat het waterbewustzijn bij Nederlanders gering is. Weinig mensen weten wat er bij komt kijken om ons land droog en bewoonbaar te houden. De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, gemeenten, waterbedrijven en watermusea om via publieksactiviteiten mensen bewuster te maken van het waterbeheer in Nederland.

www.weekvanonswater.nl