Gratis activiteiten in Week van Ons Water

Vanaf 18 tot en met 25 oktober  2017 is het weer Week van Ons Water. Ook wij doen weer mee met activiteiten. Zit er iets voor u tussen? Meld u dan direct aan, want vol = vol.

College dijkveiligheid (Middelburg, Zierikzee en Goes)

Hoe veilig wonen we achter de Zeeuwse dijken en duinen? Zijn ze bestand tegen superstormen en zeespiegelstijging? En heeft u enig idee hoe hoog of laag u zelf woont? Dit laagdrempelig college gaat over superstormen, overstromingen en dijken. Waterschappelijk verantwoord! Interessant voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Meld u aan via communicatie@scheldestromen.nl. Geef hierbij aan met hoeveel personen u wilt komen, voor welke locatie en uw naam- en adresgegevens. 

maandag 9 oktober, 19.30-21.00 uur, waterschapskantoor Middelburg
donderdag 19 oktober, 19.30 - 21.00 uur, gemeentehuis Zierikzee 
woensdag 25 oktober, 19.30-21.00 uur, gemeentehuis Goes


Rondleiding gemaal Campen (Ossenisse) (bijna vol)

Altijd al eens binnen willen kijken in dit poldergemaal langs de Westerschelde? Dit is uw kans! Onze medewerkers leiden u graag rond en vertellen alles over de techniek. Sinds 1 september 1967 pompt dit gemaal overtollig polderwater naar de Westerschelde. Uit de polders rondom Kloosterzande, Vogelwaarde, Ossenisse, Lamswaarde en Terhole wordt het water afgevoerd, in totaal 9.455 hectare! Naast dat gemaal Campen water afvoert op het buitenwater, is er een vispassage die doorgang biedt aan trekvissen naar polderwater. 

Woensdag 25 oktober, 10.00-11.00 uur, gemaal Campen. (VOL)
Woensdag 25 oktober, 11.30-12.30 uur, gemaal Campen (bijna vol)

Rondleiding bouw energiefabriek (Ritthem) 

Interesse in techniek en scheikunde? Ga mee met deze technische rondleiding over het bouwterrein.  De rioolwaterzuivering Walcheren bij Ritthem wordt namelijk verbouwd tot energiefabriek. Het afvalwater uit heel Walcheren wordt hier schoongemaakt. Jaarlijks komt dat neer op 15 miljard liter rioolwater dat na verwerking weer schoon de natuur in gaat. De werkzaamheden zijn in februari 2017 van start gegaan. Met hulp van bacterien en slimme technieken wekt de rioolwaterzuivering straks 135% energie op. Leuk voor geïnteresseerden in techniek.

Vrijdag 20 oktober, 9.00 - 10.00 uur (bijna vol)
Vrijdag 20 oktober, 10.30-11.30 uur, rioolwaterzuivering Walcheren. (VOL)

Gastles groep 6 Wonen onder de zeespiegel (vol)

Zonder dijken en duinen zijn we nergens. En zonder gemalen houden we geen droge voeten. Hoe zien kinderen dat? Kennen ze de kracht van het water en waar denken zij dat regenwater naartoe gaat? En waar ligt de sterkste dijk van Zeeland? Speciaal voor de Week van Ons Water bieden we een gastles voor groep 6 aan over het wonen onder de zeespiegel. De gastles wordt op de school zelf gegeven.
Van 9 tot en met 27 oktober, deze gastles is helaas niet meer aan te vragen.

Aanmelden verplicht

Aanmelden voor de activiteiten kan door uw naam- en adresgegevens te mailen naar  communicatie@scheldestromen.nl, vol=vol. Vergeet niet te vermelden met hoeveel personen u wilt deelnemen. U kunt ons ook bellen via 088-2461000 (lokaal tarief), vraag dan naar het team Communicatie. Alle activiteiten zijn gratis. U krijgt een bevestiging met daarin alle gegevens.

Ons Water

Uit onderzoek blijkt dat het waterbewustzijn bij Nederlanders gering is. Weinig mensen weten wat er bij komt kijken om ons land droog en bewoonbaar te houden. De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, gemeenten, waterbedrijven en watermusea om via publieksactiviteiten mensen bewuster te maken van het waterbeheer in Nederland.

www.weekvanonswater.nl