We gaan door met voorbereiding aanleg fietspad Roterijdijk

30 sep 2021

We gaan door met de voorbereiding voor de aanleg van het fietspad Roterijdijk tussen Dreischor en Zierikzee, ondanks dat met 1 grondeigenaar geen overeenstemming is over de grondaankoop. De voorbereidingen voor de aanleg van het fietspad lopen al een hele tijd en we gaan nu voor een gedeelte van het fietspad een alternatief uitwerken. Het tracé van het overige deel van het toekomstige fietspad blijft verder zoals gepland en de uitvoering is nog steeds voorzien in 2024.