Waterschapsdemocratie

Tussen 10 juni en 1 juli a.s. voeren we een onderzoek uit naar hoe burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen de samenwerking met het waterschap ervaren. Dit doen we door middel van een enquete waarin vragen over het functioneren van de waterschapsdemocratie gesteld worden. Iedereen kan deze vragenlijst invullen. De gegevens van de respondenten worden anoniem verwerkt in een rapportage en strikt vertrouwelijk behandeld. Lees meer over de equete in het persbericht! Via onderstaande link kunt u vanaf 10 juni a.s. deelnemen:

 

ENQUETE