Waterschappers ontwikkelen slimme watermeter

31 okt 2016

Twee medewerkers van waterschap Scheldestromen werken aan de ontwikkeling van een effectieve en duurzame watermeter. Deze ‘Multiflexmeter’ is een klein apparaat dat continu én online onder andere het waterpeil, de stroomsnelheid, de neerslag en het zoutgehalte van het water meet. Dit vernieuwende product is steeds in ontwikkeling. Iedereen kan er namelijk over meedenken en aan meewerken. Dit innovatieve product is één van de 159 inzendingen dat in de race is voor de Waterinnovatieprijs van de Unie van Waterschappen op 17 november. Op 2 november worden de genomineerden bekend gemaakt.

Op zoek naar samenwerking

Het waterschap zocht een manier om waterstanden digitaal te meten. De ruim 1.300 peilschalen van het waterschap worden nu nog stuk voor stuk afgelezen en de gegevens worden pas later digitaal opgeslagen. Bestaande digitale oplossingen zijn omslachtig en duur. Waterschapsbestuurder Gert van Kralingen is trots op de vernieuwende medewerkers: “Ze gingen zelf op ontdekkingsreis en verdiepten zich in bestaande elektronica. Via eBay bestelden ze voor een paar euro microcontroller chips. Vervolgens zijn ze gaan bouwen aan een eerste prototype dat voldeed aan onze wensen.” De Multiflexmeter is volledig open-source en het ontwerp is vrij beschikbaar, zodat iedereen ervan kan profiteren. Van Kralingen: “Om de kosten laag te houden, zijn de waterschappers op zoek naar samenwerkingspartners. Ze werken al samen met verschillende Technasia en andere waterschappen. Het zou mooi zijn als ze ook nog anders partners vinden die het product willen ontwikkelen of produceren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan sociale werkplaatsen, waar de meter samengesteld kan worden.”

Van goede ideeën werkelijkheid maken

Waterschap Scheldestromen vindt het belangrijk om vernieuwend te zijn. “We moeten van goede, vernieuwende ideeën werkelijkheid maken”, vindt Van Kralingen. Door te vernieuwen wil het waterschap op een slimmere manier de kerntaken uitvoeren, doelmatiger werken, een interessante werkgever en samenwerkingspartner zijn, betaalbaar blijven en kennis vergroten. Daarnaast streeft het naar een goede maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 

Meer informatie

Op www.multiflexmeter.nl staat informatie en nieuws over de meter, het forum, de onderzoeksvragen en ontwerptekeningen. Op www.waterinnovatieprijs.nl staan alle 159 inzendingen en zodra de nominaties bekend zijn kan er op de genomineerden worden gestemd voor de Publieksprijs.