Waterschap waarschuwt voor slik op de weg!

09 sep 2019

Landbouwers zijn volop bezig met het rooien van landbouwproducten. Slik dat tijdens het rooien op de weg blijft liggen, kan met name in combinatie met nat weer voor gevaarlijke situaties zorgen. Het is dan belangrijk dat agrariërs ervoor zorgen dat de weg wordt schoongemaakt, maar ook dat weggebruikers hun snelheid aanpassen aan de situatie.

 

Om te voorkomen dat ongelukken plaatsvinden, hebben wegbeheerders, waaronder waterschap Scheldestromen, in samenspraak met belangenorganisaties spelregels voor agrariërs opgesteld. Agrariërs moeten zelf de vervuiling gelijk opruimen. Zodra het waterschap toch onveilige situaties ontdekt, neemt het schap maatregelen. Mensen die gevaarlijke situaties door slik op de weg willen melden, kunnen het beste telefonisch contact opnemen met het waterschap. Alleen dan kan het waterschap direct actie ondernemen.

 

Spelregels agrariërs

Hoewel agrariërs en loonbedrijven hun best doen om de weg schoon te houden, kunnen wegen toch vervuild raken. Het plaatsen van waarschuwingsborden door deze bedrijven is daarom zeer belangrijk en verplicht. Om ongevallen te voorkomen wijst waterschap Scheldestromen alle agrariërs er ook op:

  • ernstige vervuiling te voorkomen door slik van de wielen van de landbouwvoertuigen te verwijderen voordat de voertuigen de weg op gaan;
  • de vervuilde wegdekken zo snel mogelijk schoon te (laten) maken en geen grote blokken klei in de bermen te laten liggen;
  • contact met het waterschap op te nemen als, ondanks bovenstaande maatregelen, toch een verkeersonveilige situatie dreigt te ontstaan. Het waterschap kan dan besluiten borden met een snelheidsbeperking en slipgevaar te plaatsen.

 

Rol waterschap

Het waterschap houdt toezicht op het naleven van de spelregels zoals die hierboven vermeld staan. Soms zal het waterschap besluiten borden met een snelheidsbeperking te plaatsen. Als een weg ernstig vervuild is, kan het waterschap de weg ook tijdelijk afsluiten. Dit wil het waterschap echter voorkomen. Het waterschap houdt toezicht op het schoonmaken van de weg. De veroorzaker moet dit zelf doen, maar bij nalatigheid laat het waterschap de weg schoonmaken op kosten van de vervuiler.

 

Weggebruikers

Weggebruikers moeten in het buitengebied de komende maanden rekening houden met slik op de weg. Regen en mist kunnen verraderlijke verkeerssituaties opleveren en met slik op de weg wordt het nog belangrijker dat de weggebruiker zijn snelheid aanpast aan de omstandigheden. In het buitengebied hebben we te maken met veel landbouw en slik op de weg is nooit 100% te voorkomen. Daarom is het belangrijk om altijd voorzichtig te rijden.

 

Gevaarlijke situatie melden

Het waterschap verzoekt mensen, die een gevaarlijke verkeerssituatie willen melden, dit alleen telefonisch te doen. Het waterschap kan dan direct actie ondernemen door het slik alsnog te laten opruimen. Scheldestromen is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereiken via 088 - 246 1000 (lokaal tarief).

 

Kijk hier ook voor ons Uitvoeringsplan (pdf,  330 KB)