Waterschap vernieuwt rioolgemaal ‘s-Heerenhoek

02 okt 2019

Vanaf 3 oktober 2019 start waterschap Scheldestromen met het vernieuwen van rioolgemaal ‘s‑Heerenhoek aan de ’s-Heerenhoeksedijk (gemeente Borsele). Het rioolgemaal uit de jaren tachtig heeft groot onderhoud nodig om de inzetbaarheid te kunnen waarborgen. De werkzaamheden duren volgens planning tot november. Een tijdelijke pompinstallatie voert in die periode het rioolwater af naar de rioolwaterzuivering Willem Annapolder in Kapelle. De kosten voor dit project bedragen € 450.000,-. 

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van de pompen van het rioolgemaal. Ook krijgt het rioolgemaal een nieuwe elektrische installatie. Het leidingwerk rondom het gemaal wordt aangepast en het beton in de kelder krijgt een nieuwe beschermlaag. Na de werkzaamheden wordt tot slot de verharding rondom het gemaal aangebracht.

 

Mogelijke overlast

Behalve extra verkeersbewegingen van vrachtmaterieel blijft de mogelijke overlast voor omwonenden beperkt. De werkzaamheden worden tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd.

Afvalwater

Rioolgemalen zorgen ervoor dat het afvalwater van woonkernen wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Daar wordt het rioolwater schoongemaakt en gaat het uiteindelijk terug de natuur in.