Waterschap vernieuwt gemaal Duiveland

10 apr 2019

Vanaf 15 april wordt gemaal Duiveland aan de Zuiddijk op Schouwen-Duiveland vernieuwd. De capaciteit van het gemaal wordt vergroot en de elektrische installatie wordt vernieuwd. De werkzaamheden worden vanaf april tot oktober uitgevoerd. Overlast voor de omgeving blijft beperkt tot tijdelijke verkeershinder. Aan de Zuiddijk blijft ter hoogte van het gemaal één rijbaan beschikbaar. De kosten van het project bedragen ongeveer 1 miljoen euro.  

Werkzaamheden

De twee pompen van het gemaal worden één voor één vernieuwd zodat overtollig water uit de polders altijd kan worden afgevoerd naar de Oosterschelde. Voor de zekerheid wordt een extra mobiele pomp bij het gemaal gereedgezet om eventuele grote hoeveelheden neerslag af te voeren. Aannemers Flowserve uit Etten-Leur en Pro Industrial Automation (PIA) uit Tholen, voeren de werkzaamheden uit.

Aanleiding

Het reviseren van het gemaal komt voort uit de Planvorming Wateropgave (PWO). Waterschap Scheldestromen zet zich in voor een goede waterkwaliteit en juist peilbeheer, onder normale en extreme omstandigheden. Binnen de PWO is onderzoek gedaan naar het watersysteem, waaruit blijkt dat deze maatregelen nodig zijn om voorbereid te zijn op de toekomst.