Waterschap stuurt ook bij opdrachtnemers aan op CO2 besparende maatregelen

10 sep 2018

Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk thema waaraan veel organisaties aandacht besteden. De druk om meer bezig te zijn met de impact van onze activiteiten op mens en milieu neemt toe. Eén van de instrumenten om dit te stimuleren is de zogenaamde CO2-prestatieladder. Waterschap Scheldestromen werkt aan het op een verantwoorde manier introduceren van dit instrument in haar aanbestedingen.

 

Zelf beschikt waterschap Scheldestromen ook over een energiemanagementsysteem zoals de CO2-prestatieladder. Dit helpt het waterschap om het energieverbruik in 2020 met 30% te verminderen ten opzichte van 2005. De CO2-prestatieladder is ontwikkeld om de bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen uit te dagen en te stimuleren hun eigen CO2-productie te kennen en te verminderen. Dit gebeurt onder andere door de inspanningen voor CO2-reductie te “belonen” als een gunningvoordeel.

 

Eind 2017 heeft Waterschap Scheldestromen samen met de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) een toelichting georganiseerd voor geïnteresseerde aannemers. Inmiddels heeft het waterschap de CO2-prestatieladder op verschillende manieren beproeft en is de bruikbaarheid aangetoond. Invoering van de CO2-prestatieladder kost tijd. Voor een deel werken onze opdrachtnemers al met de CO2PL, maar voor een deel ook niet. Daarom kiest waterschap Scheldestromen voor een geleidelijk invoering om zo ook de overige partijen de kans te geven om zich aan te passen.

 

De SKAO is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de CO2-prestatieladder: het gebruik, de doorontwikkeling, het beheer van het certificeringschema, verbreding van deelnemende sectoren e.d. Wilt u meer weten wat de CO2-prestatieladder voor uw organisatie kan betekenen en hoe u de CO2-prestatieladder kunt toepassen in de praktijk kunt contact opnemen met de SKAO.