Waterschap stelt wegwerkzaamheden Vogelweg uit

19 nov 2018

Waterschap Scheldestromen zou half november starten met de herinrichting van de Vogelweg en de Hengstdijksestraat bij Hengstdijk (gemeente Hulst). Er is een aanbesteding uitgevoerd voor het werk. Uit deze aanbesteding kwam echter een hoger bedrag dan het waterschap voor dit project had geraamd. Daarom wordt de opdracht niet gegund. Er zal een nieuwe aanbestedingsprocedure opgestart worden.

 

Voorgenomen werkzaamheden
Het waterschap wil bij de herinrichting de Vogelweg voorzien van een uitbuiging van 1,75 meter ter hoogte van de Plevierstraat. De bebouwde komgrenzen van Hengstdijk worden verplaatst. De twee bestaande bushaltes bij recreatiecentrum De Vogel verdwijnen. De twee overblijvende bushaltes bij de Plevierstraat worden vernieuwd en beter toegankelijk gemaakt voor mindervaliden en er komt een fietsenstalling. De weg wordt geasfalteerd en krijgt een nieuwe markering. De verharding van betontegels op het fiets- en voetpad wordt ter hoogte van de basisschool vervangen door asfalt.