Waterschap stelt fase 1 dijkbewaking in

21 okt 2021

Waterschap Scheldestromen stelt in verband met het verwachte hoogwater fase 1 ‘staat van paraatheid’ in . Er wordt vanmiddag rond 15.30 uur bij Vlissingen een waterstand verwacht van + NAP 3,40 meter. Het waterschap beschikt over een maatregelplan hoogwater. Dit treedt in werking vanaf een voorspelde waterstand van + NAP 3,30 meter bij Vlissingen. In deze fase worden de dijken nog niet daadwerkelijk bewaakt, maar is er sprake van verhoogde waakzaamheid. Bui-tendijkse wegen afgesloten en gecontroleerd wordt of alle coupures in de primaire waterkering gesloten zijn. Ook worden de waterstanden voortdurend gemonitord. Bij fase 2 worden de dij-ken op schadegevoelige plaatsen wel daadwerkelijk bewaakt. Deze fase treedt in werking vanaf een verwachte waterstand van + NAP 3,70 bij Vlissingen. Deze waterstand wordt vandaag niet verwacht.

Afgelopen nacht en vanmorgen waaide het hard in Zeeland. Onder de ochtend werd lokaal zelfs even windkracht 9 gemeten. De wind neemt vandaag in kracht af. In de loop van vandaag voert het waterschap op sommige plaatsen dijkinspecties uit om te kijken of er eventueel schade is ontstaan.