Waterschap start werkzaamheden veiliger wegennet Borsele-Oost

13 sep 2022

Op maandag 19 september start waterschap Scheldestromen met de eerste werkzaam-heden uit het plan om het wegennet rondom Kwadendamme, Langeweegje, Hoede-kenskerke en Baarland te verbeteren. Gemeente Borsele, provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen werken hierin samen. Het waterschap start met het verbreden van de Nieuwe Veerweg, Kapuinhoekweg en Zeedijk ten zuiden van Hoedekenskerke. De werkzaamheden worden uitgevoerd door H4A Infratechniek B.V.

Alle werkzaamheden zijn bedoeld om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in het gebied te verbeteren. De werkzaamheden worden de komende jaren in fases uitgevoerd. Naast het verbreden van de Nieuwe Veerweg, Kapuinhoekweg en Zeedijk bij Hoedekenskerke, maakt het waterschap de voetgangersoversteek vanaf de dijk naar het station in Hoedekenskerke veiliger. Daar komt een plateau om de snelheid van het verkeer te remmen. Daarnaast richt het waterschap het kruispunt van de Zeedijk met de Landingsweg opnieuw in. Als het weer het toelaat, vindt er ook onderhoud aan de Kapuinhoekweg plaats. Als dit vanwege het weer niet mogelijk is, dan verschuift dit werk naar het voorjaar van 2023. 

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden worden de Nieuwe Veerweg, Kapuinhoekweg en de Zeedijk, vanaf de Veerweg in Hoedekenskerke tot voorbij de Bakendorpseweg vanaf 19 september tot en met 18 november afgesloten voor verkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Baarland en Kwadendamme.

Op de website van de gemeente Borsele staat meer informatie over de samenwerking en de werkzaamheden die vallen binnen de gebiedsvisie Borsele-Oost: Gebiedsvisie Borsele- Oost | Gemeente Borsele