Waterschap start met werkzaamheden bij Hengstdijk

06 nov 2018

In de week van 12 november 2018 starten we met de herinrichting van de Vogelweg en de Hengstdijksestraat bij Hengstdijk. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Werkzaamheden

Bij de herinrichting krijgt de Vogelweg ter plaatse van de Plevierstraat een uitbuiging van 1,75 meter. Het verkeer vanuit de Plevierstraat krijgt hierdoor beter zicht op de Vogelweg. De bebouwde komgrenzen van Hengstdijk worden zodanig verplaatst dat de Hengstdijkse Kerkstraat en de uitrit van recreatiecentrum De Vogel binnen de bebouwde kom komen te liggen. De rechtsafstrook bij recreatiecentrum De Vogel wordt opnieuw aangelegd en ingericht. De twee bestaande bushaltes bij recreatiecentrum De Vogel verdwijnen. De twee overblijvende bushaltes bij de Plevierstraat worden vernieuwd en beter toegankelijk gemaakt voor mindervaliden. Op het kruispunt met de Hengstdijkse Kerkstraat komt extra wegmarkering om het kruispunt beter te kunnen herkennen en de weg tussen de nieuwe bebouwde komgrenzen krijgt een nieuwe asfaltlaag en nieuwe wegmarkering. De verharding van betontegels op het fietspad annex voetpad langs de Hengstdijksestraat naar boerderij Klondyke wordt vervangen door asfalt. Als laatste wordt er voorzien in een fietsenstalling, bestaande uit betontegels en beugels, voor 16 fietsen in de zuidwestelijke hoek van het kruispunt van de Plevierstraat met de Vogelweg.

Bereikbaarheid

Om de werkzaamheden uit te voeren is het noodzakelijk om de doorgaande weg af te sluiten voor alle verkeer. De omleidingsroutes worden ter plaatse aangegeven door middel van borden. Er wordt naar gestreefd om de hinder tot een minimum te beperken. Recreatiecentrum De Vogel blijft vanuit de richting Vogelwaarde toegankelijk. Tijdens de werkzaamheden worden er twee tijdelijke bushaltes ingericht bij de aansluiting met de Oude Havendijk.

Overige werkzaamheden

Het is mogelijk dat het vernieuwen van de twee bushaltes bij de Plevierstraat pas in januari 2019 uitgevoerd kan worden. Dit omdat de hiervoor benodigde materialen niet op tijd geleverd kunnen worden. Voor deze werkzaamheden is het niet nodig om de Hengstdijksestraat af te sluiten waardoor de hinder beperkt blijft. De gemeente Hulst zal in het voorjaar 2019 openbare verlichting aanbrengen op het fietspad langs de Vogelweg tussen de Plevierstraat en recreatiecentrum De Vogel.