Waterschap start jaarlijkse plant- en rooiwerkzaamheden

11 nov 2021

Waterschap Scheldestromen start 12 november met de jaarlijkse werkzaamheden aan bomen en struiken langs waterschapswegen. Dit najaar en komend voorjaar plant het waterschap 891 bomen en verwijdert het 846 oude en zieke bomen. Aannemer Zandee Kloetinge voert de werkzaamheden uit. Samen met 27 leerlingen van CBS ’t Klinket uit Koudekerke en Staatsbosbeheer, plant het waterschap vrijdag 12 november de eerste bomen bij Dishoek. 

 

Het werk start met het planten van bomen op Walcheren. Daarna is Zeeuws-Vlaanderen aan de beurt. Daar worden de meeste bomen gerooid en geplant. Het is een gebied waar veel oude populieren staan die aan het einde van hun levensduur zijn. Marien Weststrate, lid van het dagelijks bestuur en portefeuillehouder Wegen: “We planten nu meer verschillende boomsoorten aan om meer biodiversiteit in onze bermen te krijgen. Een diversiteit aan soorten zorgt er ook voor dat ze samen minder vatbaar zijn voor ziektes en ouderdom.”

 

Het rooien van oude en zieke beplanting is nodig vanwege de verkeersveiligheid. Vrijwel alle beplanting van het waterschap ligt langs wegen in het buitengebied. Vallende takken of omvallende bomen kunnen leiden tot gevaarlijke verkeersituaties. Daarnaast is het rooien nodig om het landschapsbeeld te verjongen en te vernieuwen. Weststrate: “We moeten hierbij zorgvuldig rekening houden met de cultuurhistorische waarden en de zichtlijnen van het landschapsbeeld en de eventuele aanwezigheid van nesten van beschermde vogelsoorten.” 

Om bomen meer groeiruimte te geven, plant het waterschap de bomen meestal iets verder uit elkaar. Daarom kan het zijn dat bomen ook op andere locaties worden gecompenseerd.

Boomfeestdag


Op 10 november vond de uitgestelde Boomfeestdag 2021 ‘Bomen maken gezond’ plaats. Het waterschap geeft op 12 november en speciale bomenles op CBS ’t Klinket. Aan het einde van de les gaan de leerlingen 94 bomen terugplanten bij Dishoek. In de omgeving verbreedt het waterschap het fietspad langs de Zwaanweg. Om deze verbreding te realiseren, moesten 68 bomen worden verwijderd. Deze worden in het gebied gecompenseerd.  

Diverse boomsoorten


Om de variatie in het landschapsbeeld te bevorderen, plant het waterschap verschillende soorten bomen en struiken aan. Het assortiment bomen bestaat uit onder andere veldes-doorn, populier, wilg, iep en linde. Deze soorten zijn kenmerkend voor het Zeeuwse land-schap. Door veel verschillende soorten bomen te planten, verspreidt het waterschap risi-co’s, mocht een bepaalde soort ziek worden. Dan is het niet nodig om een heel gebied de rooien. Ook is dit goed voor de biodiversiteit in de bermen langs de wegen.