Waterschap publiceert applicatie WaterInfo

24 apr 2019

Waterschap Scheldestromen presenteert de applicatie “WaterInfo Scheldestromen”. In deze applicatie worden verschillende meetgegevens van het watersysteem gepresenteerd. Geïnteresseerden kunnen op ieder moment de volgende gegevens inzien:

  • waterstanden bij kunstwerken als stuwen en gemalen;
  • of pompen van een gemaal draaien of niet;
  • in een deel van Zeeland wordt het zoutgehalte van water gemeten (EC-waarde) om te weten of het water geschikt is voor beregening.

 

Volgens bestuurder Luc Mangnus is het een aanwinst om deze gegevens in te kunnen zien: “Het waterschap vindt het belangrijk om transparant te zijn en meetgegevens te kunnen delen. Zeker in tijden waarin effecten van klimaatverandering zichtbaar worden en de hoeveelheid en kwaliteit van (zoet) water van groot belang is voor de agrarische sector.”

 

De applicatie is te raadplegen via de 'interactieve kaarten' op de website of via de snelllink www.scheldestromen.nl/waterinfo en geschikt voor computer, tablet en smartphone.