Waterschap presenteert digitaal innovatiejaarverslag

04 jun 2021

Het innovatiejaarverslag 2020 van waterschap Scheldestromen is digitaal uitgebracht. Het innovatieve jaarverslag is een interactieve plaat, te vinden via www.scheldestromen.nl/innovatie. Op de plaat staan een introductiefilmpje van Gert van Kralingen, lid van het dagelijks bestuur en portefeuillehouder innovatie, en filmpjes over de hoogtepunten uit 2020. Daarnaast werpt het waterschap een blik op de toekomst op het gebied van innovatie.   
 
Gert van Kralingen: “Er komen steeds uitdagingen op ons af waar wij slimme oplossingen voor moeten bedenken. Innoveren is daarbij belangrijk en dat doen we altijd samen. We willen met collega’s, andere overheden, het onderwijs en met bedrijven samen proberen mooie innovaties te ontwikkelen.” 
 
De hoogtepunten uit 2020 zijn: 
•    het hergebruik van asfalt; 
•    zonnepanelen op de dijk; 
•    zuiveren en hergebruiken van afvalwater via rietvelden;  
•    het vasthouden van zoet water. 

Door te innoveren wil het waterschap op een duurzame en slimmere manier zijn kerntaken uitvoeren. Er moeten beslissingen worden genomen die maatschappelijk verantwoord zijn en het waterschap wil helpen om een betere wereld te creëren. Het wil doelmatiger werken en daarmee goedkoper zijn. Maar ook een interessante werkgever en samenwerkingspartner zijn. Op deze plaat werpt men een blik op de toekomst en wordt er een oproep gedaan om samen te werken.