Waterschap knapt Westhavendam Breskens op

09 apr 2021

Maandag 12 april begint het waterschap met het opknappen van de Westhavendam in Breskens (gemeente Sluis). Dit is nodig omdat de bekleding van de dam op diverse plaatsen beschadigd is en de dam daarom niet meer voldoet aan de veiligheidseisen tegen overstromingen. De bestaande, versleten asfaltlaag wordt vervangen voor een nieuwe laag. 

De Westhavendam in Breskens is in 1961 aangelegd. Deze dam houdt de golven uit de kust en zorgt dat de haven beschut blijft. De dam voldoet niet meer aan de veiligheidseisen en krijgt daarom een nieuwe asfaltlaag. Na deze renovatie blijft de dam er hetzelfde uitzien, alleen de leuning op de kruin van de dijk zal verdwijnen.  

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van het zand van de dam, het frezen van de bovenlaag, het repareren van schades en vervolgens wordt een nieuwe asfaltlaag op een groot deel van de dam aangebracht. Bij het nieuwe appartementencomplex komt er een laag stenen op de dam, hierover wordt het zand weer terug aangebracht.   

Planning

De werkzaamheden vinden plaats vanaf 12 april t/m half juli. De werkzaamheden worden uitgevoerd in deze periode aangezien het om een primaire waterkering gaat en de werk-zaamheden daarom niet in het stormseizoen (periode oktober t/m maart) mogen plaats-vinden. 

Tijdens de werkzaamheden is de dam om veiligheidsredenen niet toegankelijk voor publiek en wordt daarom afgezet met bouwhekken. Het strand is dan niet meer te betreden vanaf de Westhavendam. Via de Promenade en de strandopgang bij Breskens aan Zee is het strand wel toegankelijk.