Waterschap en Zeeuws Archief sluiten nieuwe dienstverleningsovereenkomst

06 dec 2017

Waterschap Scheldestromen en het Zeeuws Archief sluiten een nieuwe dienstverleningsovereenkomst. Waar voorheen het Zeeuws Archief enkel nog zorg droeg voor de archieven van voormalig waterschap Zeeuwse Eilanden, gebeurt dit nu ook voor het voormalige waterschap Zeeuws-Vlaanderen. De nieuwe overeenkomst wordt vandaag getekend tijdens een werkbezoek van de Commissie Bestuurlijke en Economische Zaken van het waterschap aan het Zeeuws Archief.

 

In totaal gaat het Zeeuws Archief zorgdragen voor 2.428 meter archieven van de beide voormalige waterschappen. Dit gebeurt vanaf 1 januari 2019. Gedurende het jaar 2018 zorgt het Zeeuws Archief enkel nog voor de Zeeuwse Eilanden-archieven. Het vernieuwen en uitbreiden van dienstverleningsovereenkomst is een teken van vertrouwen. Dijkgraaf Toine Poppelaars: “Het Zeeuws Archief is geen onbekende voor het waterschap. Ze hebben veel ervaring met het beheren van archieven. Archieven kun je beschouwen als het geheugen van een organisatie. We weten dat dit bij het Zeeuws Archief in goede handen is.” Het gaat om de archieven die langdurig bewaard dienen te worden. De overige archieven blijven bij het waterschap en worden eerst opgeschoond.

 

Het Zeeuws Archief is het regionale historische centrum van Zeeland en heeft de functie van Rijksarchief voor de provincie Zeeland. De overeenkomst betreft de lang te bewaren archieven van het waterschap. De rest van de archieven staat nog bij de beide waterschappen en worden eerst opgeschoond alvorens ze worden overgedragen aan het Zeeuws Archief.