Waterschap en gemeente Goes leggen fietspad Kattendijksedijk aan

12 okt 2017

Eind deze maand start waterschap Scheldestromen met de aanleg van een vrij liggend fietspad langs de Kattendijksedijk bij Goes. Deze week starten de voorbereidende werkzaamheden. Op maandag 23 oktober organiseren het waterschap en de gemeente Goes een inloopavond voor belangstellenden. Zij kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen in GBS de Wingerd, Hilleweg 3 in Goes.

Het fietspad

De Kattendijksedijk is een smalle weg, waar gemotoriseerd verkeer, landbouwverkeer en fietsers gebruik van maken. Een vrij liggende fietsverbinding verbetert de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in en rond Goes. In 2004 is langs de noordzijde van de Kattendijksedijk tussen Kattendijke en Schellemoerswegeling een fietspad aangelegd. Nu wordt het ontbrekende deel, tussen Schellemoerswegeling en de Krukweg, aangelegd.

Inloopavond

Betrokkenen bij de uitvoering van het waterschap, de gemeente en aannemingsbedrijf Reimerswaal B.V. zijn tijdens deze avond aanwezig om alle belangstellenden te vertellen over het tracé van het fietspad, de werkzaamheden, de wegafsluitingen en omleidingsroutes en om alle vragen te beantwoorden.