Waterschap brengt duurzaam asfalt aan op Turkeijeweg bij IJzendijke

14 okt 2019

Op 15, 16 en 17 oktober 2019 voert aannemer H4A Infratechniek uit Sas van Gent namens waterschap Scheldestromen groot onderhoud uit aan de hoofdrijbaan Turkeijeweg bij IJzendijke. Het gaat om het gedeelte tussen IJzendijke (parallelweg N61, Middenweg) en buurtschap Turkeye. Een deel van dit wegvak wordt aangelegd met Bioway, duurzaam asfalt.

 

Als waterschap willen we in samenwerking met partners circulaire oplossingen ontwikkelen voor onze kerntaken. Ons doel is om in 2050 100% circulair te zijn. Dit betekent dat onze bedrijfsvoering wordt gevoed met duurzame energie en dat afval wordt gebruikt als grondstof voor de materialen die we gebruiken. In de periode tot en met 2030 streven we naar halvering van ons grondstoffengebruik.  Door innovatieve methoden en technieken kunnen we dat realiseren. Bioway is hier een voorbeeld van. Gert van Kralingen, portefeuillehouder Innovatie: “Dit is de kans om te kijken of we hiermee kunnen bijdragen aan onze circulaire doelstellingen. Op de Turkeijeweg moeten we ruim 900 meter asfalt vernieuwen. Tweederde deel daarvan leggen we aan met het duurzame asfalt. Het andere deel leggen we met regulier asfalt aan. Daarmee kunnen we heel goed vergelijken hoe de staat van de weg zich door de jaren ontwikkelt. Ik ben trots dat we dit ook op een weg van ons kunnen toepassen. Als dit slaagt, kunnen we meewerken aan een besparing van fossiele grondstoffen en een reductie van de CO2-uitstoot.”

 

Wat is Bioway?

H4A heeft Bioway ontwikkeld met onderzoekers van Wageningen UR Food & Biobased research en het Asfalt Kennis Centrum (AKC). Een belangrijk bestanddeel in asfalt is bitumen. Dit is een restproduct uit de olieraffinaderij. Het houdt het zand en de steenslag bij elkaar. In Bioway asfalt wordt 50% van de bitumen vervangen door een duurzame component: lignine. Lignine is een natuurlijke en duurzame lijmstof die in bomen zit. Het is een plantaardige reststof van de papierindustrie. Meer informatie vindt u op www.yourbioway.com.

 

Planning en omleiding

Op dinsdag 15 oktober wordt de weg gefreesd. Op woensdag 16 oktober wordt Bioway aangebracht. Op de laatste dag van de werkzaamheden wordt de nieuwe markering aangebracht zodat de weg duidelijk gemarkeerd wordt als 80-kilometer weg. Gedurende deze drie dagen is het wegvak afgesloten voor alle verkeer. Het fietspad blijft toegankelijk voor (brom)fietsers. Voor doorgaand verkeer wordt een omleidingsroute ingesteld. Samen met de aannemer probeert het waterschap de overlast tot een minimum te beperken.