Waterschap biedt app voor melden wateronttrekkingen

27 jul 2021

Waterschap Scheldestromen biedt gebruikers van de zoetwatervoorziening Tholen en Sint Philipsland een app waarmee zij aan hun registratieplicht kunnen voldoen voor het onttrekken van water. Dat is een van de voorwaarden om water uit sloten te mogen onttrekken. De app is in samenspraak met de gebruikersraad van de zoetwatervoorziening opgezet en getest. 

Vooraf melden verplicht

Wanneer een agrariër water uit het watersysteem wil onttrekken moet hij daarvoor in het bezit zijn van een watervergunning en iedere onttrekking melden. De watervergunning eist dat gebruikers vooraf aangeven waar, wanneer en hoeveel water uit sloten onttrokken wordt. Via de app kan dat op een eenvoudige manier bij het waterschap gemeld worden. Het voordeel voor het waterschap is dat er snel een overzicht is van de wateronttrekkingen in het gebied zodat het waterbeheer daarop aangepast kan worden.   

Tot een dag vooraf

Via de app kunnen gebruikers tot een dag vooraf een wateronttrekking melden en op die manier voldoen aan de verplichte registratie. Alle gebruikers van de zoetwatervoorziening hebben per e-mail toegang tot de app gekregen. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de app of niet alle onttrekkingen met de app worden gemeld, dan is een gebruiker verplicht om alsnog een volledig jaaroverzicht op een andere manier in te dienen bij het waterschap. 

Zo lang mogelijk beschikbaar

In het merendeel van de provincie is het water in sloten en vijvers brak waardoor het on-bruikbaar is om gewassen te beregenen. Op enkele plekken in Zeeland is het voor agrariërs wel mogelijk om oppervlaktewater te gebruiken voor beregening. Op Tholen en Sint Philip-sland bijvoorbeeld kan zoet water uit het Volkerak Zoommeer in het watersysteem worden gebracht. Het waterschap zorgt voor optimaal beheer en onderhoud van sloten en vijvers, zodat het zoete water zo lang mogelijk beschikbaar blijft in droge perioden. 

Bekijk de pagina over de zoetwatervoorziening voor meer informatie over de voorziening en over de app.