Waterschap bereidt zich voor op dijkbewaking

07 feb 2020

Lees voor meest actuele informatie de liveblog Hoogwater

 

Waterschap Scheldestromen bereidt zich voor op de tweede fase dijkbewaking. De laatste voorspelling van de waterstand bedraagt + NAP 3,71 meter bij Vlissingen. Deze waterstand zou maandag rond 14.30 uur bereikt kunnen worden. Als deze voorspelling gehandhaafd blijft, treedt fase 2 van het draaiboek dijkbewaking in werking. Dit betekent dat het waterschap maandag paraat wil staan met een actieteam. Daarnaast moeten waterschappers klaar staan om de dijken te controleren. De waterstanden worden ook continu gemonitord. Op maandagmorgen 10 feb. a.s. neemt het waterschap daadwerkelijk een besluit of fase 2 van dijkbewaking van kracht is of dat fase 1 voldoende is.

Draaiboek dijkbewaking

Het waterschap beschikt over een draaiboek dijkbewaking. Dit wordt gebruikt voor het bewaken van de waterkeringen in Zeeland. Bij storm, al dan niet in combinatie met springtij kan het nodig zijn dat de dijken bewaakt worden. Op basis van meldingen, waarschuwingen, alarmeringen en dergelijk bepaalt het waterschap of er dijkbewaking ingesteld moet worden en welke fase. Fase 1 dijkbewaking wordt ingesteld bij een voorspelde waterstand tussen + 3,30 en + 3,70 meter NAP bij Vlissingen. In deze fase worden de dijken nog niet daadwerkelijk bewaakt. Dit is vanaf fase 2 het geval. Vanwege het weekend is besloten om toch voor te bereiden op fase 2. De voorspelling kan nog naar beneden worden bijgesteld.