Waterschap bereidt baggeren bij Cadzand voor

17 nov 2020

Waterschap Scheldestromen is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor het baggeren van het Uitwateringskanaal en de Passageule vanaf Cadzand tot vlakbij Waterlandkerkje. De grote schoonmaakbeurt van het kanaal en de kreek, over een lengte van 18 kilometer, zijn nodig om de waterafvoer te verbeteren. De voorbereidingen bestaan uit een onderzoek naar niet gesprongen explosieven en het snoeien van beplanting langs het Uitwateringskanaal. Het baggeren start in het voorjaar van 2021.

Niet gesprongen explosieven

Omdat tijdens de Tweede Wereldoorlog veel gevechtshandelingen in West-Zeeuws-Vlaanderen hebben plaatsgevonden, is zowel bij de voorbereidingen als straks tijdens het baggeren veel aandacht voor veiligheid. Nog tot en met eind november 2020 doet een gespecialiseerd duikteam onderzoek op locatie. Vooraf is een bureaustudie gedaan en heeft er in het kanaal een uitgebreid detectieonderzoek plaatsgevonden. Verdachte objecten waarvan vermoed wordt dat het mogelijk niet gesprongen explosieven zijn, worden zo voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden benaderd en geruimd.

Snoeien

Naast het baggeren worden ook de oevers van het Uitwateringskanaal verstevigd om te voorkomen dat de oevers instabiel worden. Omdat de machines ruimte nodig hebben om de oeverwerkzaamheden uit te voeren, start het waterschap begin 2021 met het snoeien van de beplanting op de taluds van het kanaal. Na alle werkzaamheden duurt het even voor de struiken weer zijn gegroeid. Het verkeer op de Kanaalweg moet dan rekening houden met verkeersmaatregelen.

Baggeren

Door het baggeren wordt de waterafvoer verbeterd en is beter peilbeheer mogelijk. Ook verbetert de waterkwaliteit door het verwijderen van de zuurstofarme baggerlaag op de bodem. Dit zorgt uiteindelijk voor een betere leefomgeving voor plant en dier.