Waterbeheer in eigen hand

Zelf het waterpeil sturen met een eigen stuw

Altijd al baas willen zijn over het waterpeil in de sloten bij uw perceel? Bij secundaire en tertiaire sloten is het mogelijk! Onder de noemer ‘waterconservering’ kunt u een aanvraag indienen voor het plaatsen van een eigen stuw.

Hogere opbrengsten gewas door goed gebruik van een stuw

Bij een eigen stuw bent u zelf verantwoordelijk voor het peilbeheer. Wanneer u dit vooral in het vroege voorjaar goed toepast, kan er meer water beschikbaar komen voor de gewassen, is er minder droogteschade en daarmee een kans op hogere gewasopbrengsten.

Ik wil een stuw plaatsen:

Wat moet ik doen?

Neem contact op met de opzichter van de afdeling Waterbeheer in uw gebied,  088-2461000 (lokaal tarief). Vul het aanvraagformulier (docx, ) en de vrijwaringsclausule (pdf, ) in. Stuur deze naar  info@scheldestromen.nl. In de vrijwaringsverklaring geven grondgebruikers achter de stuw aan akkoord te gaan met het plaatsen van de stuw. Vraag een watervergunning aan via Omgevingsloket online. In de watervergunning wordt aangegeven wie de stuw mag beheren. U kunt meerdere stuwen (maximaal vijf) op een watervergunning aanvragen, mits u deze stuwen zelf beheert en bedient.

Waar moet ik op letten?

  • Locatie: om een stuw effectief te laten zijn, is de locatie belangrijk. Een stuw mag u in tertiaire en secundaire sloten plaatsen. Alleen op een bestaande dam mag u een stuw monteren.
  • De stuw: de stuw moet u voorzien van een ingemeten peilschaal met NAP-meetlat. Monteer de stuw waterdicht op een bestaande ronde duiker.
  • Het beheer: staat de watervergunning op uw naam? Dan moet u de stuw bedienen. Het waterschap blijft bevoegd gezag om zo nodig in te kunnen grijpen bij onjuist gebruik van de stuw. De watervergunning kan zo nodig worden ingetrokken.
  • Kosten: de aanschaf, het onderhoud en de besturing van de te plaatsen stuw is in eigen handen. U bepaalt dan natuurlijk zelf welke stuw u aanschaft. De kosten van een stuw variëren van € 2.000,- tot € 3.000,- per stuk, inclusief plaatsing.

Peilgestuurde drainage kan een alternatief zijn

In veel gevallen kan peilgestuurde drainage een goed alternatief zijn voor een effectieve waterconservering. Hiervoor zijn diverse varianten beschikbaar met verschillende mogelijkheden en kosten. Voordelen van peilgestuurde drainage zijn onder andere dat de ondernemer eigen baas is op eigen grond. Hiervoor is dus geen vergunning en advies van het waterschap noodzakelijk en u hoeft geen rekening te houden met belangen van anderen.

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Neem dan contact op met Chantal Raes van de afdeling Water, via  088-2461000 (lokaal tarief).