Waterakkoord Volkerak-Zoommeer

Rijkswaterstaat Zee en Delta, Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en de waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta en Scheldestromen hebben ingestemd met het Waterakkoord Volkerak-Zoommeer.

In het waterakkoord staat omschreven hoe operationeel beheer van de waterbeheerders van en rondom het Volkerak-Zoommeer wordt ingevuld.