Walcherse- en Middelburgseweg geopend

24 jun 2019

Vandaag, woensdag 26 juni, vond de officiële opening van de Middelburgse- en Walcherseweg tussen Middelburg en Grijpskerke plaats. Wethouder Schot van de gemeente Veere, directeur Verbogt van DNWG en voormalig dagelijks bestuurder Rian de Feijter-de Feijter van waterschap Scheldestromen verrichtten vanmiddag de openingshandeling. Na de toespraken kon men vanuit een paardentram een deel van de uitgevoerde werkzaamheden bekijken. Aanwonenden konden vooraf ook een ritje maken langs de aangepaste weg en fietspad dat is verbreed.
 

Voormalig wateschapsbestuurder De Feijter-de Feijter: "Inmiddels wordt er volop gebruik gemaakt van de vernieuwde route tussen Grijpskerke en Middelburg en kunnen we met recht stellen dat we samen de route voor alle weggebruikers veiliger hebben gemaakt. Ik moet er niet aan denken dat wij, DNWG en de gemeente alle werkzaamheden los van elkaar hadden gepland en dat omwonenden daarmee drie keer overlast hadden gehad. We mogen trots zijn op het resultaat en met het feit dat we dit samen hebben gerealiseerd."

 

Begin dit jaar zijn de werkzaamheden gestart. Deze omvatten de verbreding van het fietspad, nieuw asfalt op de weg en 60-kilometermarkering, de aanleg van verkeersplateaus, het snoeien en rooien van zieke en oude beplanting, het aanbrengen van een nieuwe duiker, de herinrichting van de kern Buttinge en het aanbrengen van extra middenspanningskabels en het vervangen van de drinkwaterleiding. Met al deze maatregelen wilden de partijen met z’n allen de weg veiliger maken voor alle aanwonenden en weggebruikers. Alle aanwonenden zijn begin mei bedankt voor hun geduld tijdens de werkzaamheden en de daarbij gepaarde overlast.