Waarschuwing voor slik op de weg

02 sep 2022

Wegbeheerders en brancheorganisaties waarschuwen voor slik op de weg

Het is oogstseizoen: agrariërs zijn volop bezig met het oogsten van hun producten. Tijdens het oogsten kan er slik (modder) op de weg komen. Met name in combinatie met nat weer kan dat voor gevaarlijke situaties zorgen. Het is belangrijk dat agrariërs en loonwerkers ervoor zorgen dat de weg wordt schoongemaakt, maar ook dat weggebruikers hun snelheid aanpassen aan de situatie. 

Agrariërs, loonwerkers en wegbeheerders werken samen om de veiligheid op de wegen te waarborgen. Dit jaar vragen de wegbeheerders, brancheorganisaties en agrarische ondernemers gezamenlijk aandacht voor situaties rondom (land)bouwverkeer in het oogstseizoen. Dit doen zij met de campagne ‘Wie zaait moet oogsten!’. Ook als weggebruiker kan je bijdragen aan een veilige situatie op de weg door op te blijven letten. Samen zorgen we voor verkeersveiligheid in oogsttijd.

Wat kan ik als weggebruiker doen?

Tijdens het oogstseizoen is het belangrijk om als weggebruiker in het buitengebied rekening te houden met slik op de weg. Het is vooral opletten tijdens natte periodes. Regen en mist kunnen verraderlijke verkeerssituaties opleveren en met slik op de weg wordt het nog belangrijker om je snelheid aan te passen aan de omstandigheden. In het buitengebied hebben we te maken met veel (land)bouwverkeer en slik op de weg is niet helemaal te voorkomen. Daarom is het belangrijk om altijd voorzichtig te rijden. Kom je slik op de weg tegen, laat dan je gas los en rij langzaam over het vervuilde stuk weg.

Wat kan een agrariër doen om de weg veilig te houden?

We willen voorkomen dat er ongelukken plaatsvinden door slik op de weg. Daarom zijn er afspraken gemaakt tussen de wegbeheerders (waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat en Provincie Zeeland) en de belangenorganisaties (ZLTO, Cumela). Hoewel agrariërs en loonbedrijven hun best doen om de weg schoon te houden, kunnen wegen toch vervuild raken. Daarom hebben de wegbeheerders met hen afgesproken dat zij waarschuwingsborden plaatsen als dit wel gebeurt. Zodra er toch onveilige situaties worden ontdekt, nemen de wegbeheerders maatregelen om de weg weer schoon en veilig te krijgen.

Aandachtspunten voor agrariërs en loonwerkers die kunnen helpen om ongevallen te voorkomen:

•    Probeer ernstige vervuiling te voorkomen door slik van de wielen van de (land)bouwvoertuigen te verwijderen voordat de voertuigen de weg op gaan.
•    Zorg dat de vervuilde wegdekken zo snel mogelijk schoon gemaakt worden en er geen grote blokken klei in de bermen blijven liggen.
•    Neem contact op met waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat of Provincie Zeeland als, ondanks bovenstaande maatregelen, toch een verkeersonveilige situatie dreigt te ontstaan. Zij kunnen dan besluiten borden met een snelheidsbeperking en slipgevaar te plaatsen.

Verantwoordelijke bestuurders over verkeersveiligheid op onze wegen in oogsttijd

Gedeputeerde verkeersveiligheid en voorzitter ROVZ, Harry van der Maas: “Met de campagne ‘Wie zaait, moet oogsten!’ vragen de Zeeuwse wegbeheerders extra aandacht voor (land)bouwverkeer. Het is van belang dat alle weggebruikers goed opletten tijdens de oogstperiode. Zo zorgen wij voor een 100% verkeersveilig Zeeland.”

Marien Weststrate, lid van het dagelijks waterschapsbestuur, portefeuillehouder Wegen: “Zeker bij regenachtig weer moeten weggebruikers opletten. Slik dat niet direct wordt opgeruimd of weg geborsteld wordt, kan levensgevaarlijk zijn als weggebruikers hun snelheid niet aanpassen. Zowel de agrariërs, loonwerkers en weggebruikers moeten bewust zijn en zich verantwoordelijk voelen voor de gevaren. Onze opzichters houden onze waterschapswegen goed in de gaten en waar nodig treden ze handhavend op. Samen moeten we onze wegen veilig houden.”

Mardie Hack, Districtshoofd Rijkswaterstaat Zee & Delta: “Veiligheid doen we samen. Deze keer een oproep aan de agrariërs: als u als agrariër ziet dat er een auto met 60 tot 80 km per uur op u afkomt en er zit daarachter geen of slechts één andere auto, wacht dan even met de weg opdraaien tot deze auto voorbij is zeker in de oogstperiode met alle mogelijke slik die op de weg terecht kan komen. Zo voorkomen we irritaties en onveilige situaties”. 

Hendrik Jan ten Cate, ZLTO: “We vragen aan de weggebruikers een stukje begrip voor ons oogstwerk dat soms overlast met zich meebrengt. Met deze veiligheidscampagne proberen we zowel aan de kant van de agrariërs als weggebruikers begrip te kweken. Daar hebben wij als agrariërs veel belang bij.  Ongelukken voorkomen is beter dan genezen!”

Tobias Barth, Cumela: “Op smalle dijken en wegen kan landbouwverkeer niet eenvoudig uitwijken. Landbouwvoertuigen zijn een stuk breder en zwaarder dan andere voertuigen en daardoor beperkt manoeuvreerbaar in krappe situaties. Kijk dus goed vooruit en geef elkaar de ruimte. Veilig verkeer creëer je samen.”

Meld een gevaarlijke situatie

Als iemand een situatie onveilig vindt modder op de weg, kunnen zij dit telefonisch doorgeven aan de wegbeheerder. Dan kunnen ze direct actie ondernemen als dat nodig blijkt te zijn.

Provincie Zeeland:                       0800-2034
Waterschap Scheldestromen:    088-2461000
Rijkswaterstaat:                            0800-8002
Of bel naar de betreffende gemeente.