W. (Wim) van Gorsel

Wim van Gorsel Ongebouwd (ZLTO)

 W. (Wim) van Gorsel

 wim.vangorsel@scheldestromen.nl

 Nevenfuncties

  •  Maat/eigenaar Landbouwbedrijf Mts. Zonneveld & Zimmerman, Rilland (bezoldigd)
  •  Eigenaar Afslag Rilland BV, Rilland (bezoldigd)
  •  Bestuursadviseur Energietransitie BETA, Den Haag (onkosten)
  •  Voorzitter Klankbord Rilland (onbezoldigd)
  •  Lid ledenraad RABO bank Oosterschelde (bezoldigd)
  •  Bestuurslid St. De Vliedberg (zorg), Reimerswaal (onbezoldigd)
  •  Bestuurslid Dorpshuis Luctor et Emergo Rilland (onbezoldigd)