Vragen over maaien waterkering

25 apr 2022

We hebben veel vragen ontvangen over het maaien van een waterkering bij de Heerenkeet op Schouwen-Duiveland. We maaien daar ecologischer dan voorheen. We leggen graag uit waarom we bepaalde delen nu toch maaien.

We maaien vanuit veiligheidsoogpunt. We maken daarbij altijd een afweging van belangen tussen biodiversiteit, recreatief gebruik en veiligheid. Daarnaast kunnen kosten ook meewegen. Voorheen maaiden we de dijk bij de Heerenkeet 7 keer per jaar. Vanaf 2022 beperken we dit tot de steile taluds of slecht bereikbare hoeken. Bij grote andere delen van deze dijk passen we nu ecologisch beheer toe. Daar wordt later gemaaid en wordt het maaisel afgevoerd. Bij de steile delen is het niet mogelijk om het maaisel af te voeren, vandaar dat we daar nu moeten maaien. Zo blijft de dijk sterk.

 Zo deden we het voor 2022; al vroeg in het seizoen beginnen en meerdere keren maaien

 

 En zo doen we het nu, grote delen worden wel degelijk nu ecologisch beheerd.

Daarnaast verpachten we veel dijken. We wijzen pachters erop dat ze niet mogen maaien in het broedseizoen en als het toch moet, dat ze dan maatregelen nemen. Voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen moeten zij zich ook houden aan de wet- en regelgeving. Sommige middelen mogen gewoon worden gebruikt. De NVWA kan hier eventueel actie op ondernemen.

Meer weten over onze maaiwerkzaamheden? Kijk op www.scheldestromen.nl/maaien.