Voorlopige uitslag

 

De voorlopige uitslag op partijniveau en per gemeente

Op basis van de voorlopige uitslag op persoonsniveau kunnen de volgende leden (pdf, 63 kb) worden benoemd voor de algemene vergadering van het waterschap.
In ‘Totaaltelling verkiezingen 2023 (pdf, 144 kb)’ is de uitslag op persoonsniveau in lijstvolgorde per partij opgenomen. Om in aanmerking te komen voor een voorkeurzetel moet de kandidaat méér stemmen dan 25% van de kiesdeler hebben gehaald. De kiesdeler bedraagt 6990,88, 25% is dus minimaal 1748 stemmen.

Dit is een voorlopige uitslag. Hierdoor is er nog geen volledige zekerheid. Op donderdag 23 maart stelt het centraal stembureau in een zitting om 10.00 uur de uitslag definitief vast. Deze openbare zitting vindt plaats in het waterschapskantoor in Middelburg.

Melding vermeende fouten

Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau bij de Waterschapsverkiezingen 2023? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau van waterschap Scheldestromen in Middelburg. Genoemde meldingen kunnen tot 48 uur voor de zitting van het centraal stembureau worden ingediend. Dit betekent dat meldingen voor het centraal stembureau van waterschap Scheldestromen uiterlijk dinsdag 21 maart, 10.00 uur door het waterschap ontvangen moeten zijn.

Uw melding wordt alleen in behandeling genomen als het aan de volgende eisen voldoet:
•    Een melding moet onderbouwd en specifiek zijn. 
Alleen de mededeling dat er een fout is gemaakt, is niet voldoende. De melder moet aangeven waaruit de fout concreet bestaat.
•    De melding moet gaan over iets dat uzelf heeft waargenomen, dus niet van horen zeggen. Bijvoorbeeld: “Ik heb op kandidaat X gestemd en kan mijn stem niet terugvinden.” Niet: “Ik heb gehoord dat in stembureau X niet correct is geteld.”
•    De melding moet gaan over eventuele fouten in het (op-) tellen van de stemmen, of over het digitale bestand met uitkomsten van de gemeente. Dit zijn fouten die het gemeentelijk stembureau kan corrigeren. Over andere zaken kan bezwaar gemaakt worden tijdens de zitting van het centraal stembureau. 
•    Meldingen moeten schriftelijk worden ingediend bij het centraal stembureau. 
Bij voorkeur door onderstaand formulier in te vullen.