Verwijderen loszittende planken Zuiderhoofd Westkapelle

11 mei 2022

Als de weersomstandigheden het toelaten starten we woensdagmorgen 18 mei met het verwijderen van de loszittende delen aan het paalhoofd Zuiderhoofd en het plaatsen van verbodsborden. Het Zuiderhoofd is beter bekend als t Grôôt ‘Ôôd’. De werkzaamheden duren één dag en worden uitgevoerd door Van der Straaten Aannemingsmaatschappij B.V. De werkzaamheden en het plaatsen van de borden zijn nodig voor de veiligheid in de directe nabijheid van het paalhoofd en op het steigergedeelte.

De werkzaamheden gebeuren vanaf een boot. De weersomstandigheden en het tij moeten gunstig zijn om het werk uit te kunnen voeren. We verwijderen de loszittende en onveilige delen zoals houten planken, kespen en gordingen. Dat zijn de houten dragers. Het verwijderen is nodig voor de veiligheid. Loszittende delen kunnen plots vallen of door golfslag in het water terecht komen. Verder plaatsen we verbodsborden om het paalhoofd niet te betreden, niet aan te meren, of er onderdoor te lopen of te zwemmen. In de loop van de avond zijn de werkzaamheden afgerond.

Beperkt toegankelijk

Het steigergedeelte van het Zuiderhoofd was al enige tijd grotendeels afgesloten met hekwerk doordat bepaalde delen van het paalhoofd in slechte staat verkeren. De stormen van afgelopen februari hebben het paalhoofd verder beschadigd. Het Zuiderhoofd is na de genoemde werkzaamheden volledig afgesloten en alleen nog maar beperkt toegankelijk via het steigergedeelte.  

Variantenstudie

Wij hebben opdracht gegeven om voor de renovatie van het Zuiderhoofd een variantenstudie uit te brengen inclusief de effecten op de waterveiligheid, de cultuurhistorische waarde en de kosten. Samen met de Provincie, gemeente Veere en verschillende instanties gaan we hierover binnenkort weer verder in overleg.  

Historie
Het Zuiderhoofd in Westkapelle is eind 19e eeuw, begin 20e eeuw aangelegd. Het heeft in de loop der jaren verschillende functies gehad: als paalhoofd ter bescherming van de kust, als aanlegsteiger voor loodsen 
en om materiaal voor dijkversterking aan wal te brengen en als toeristische trekpleister voor vissers, wandelaars en overige recreanten.