Verkiezingen waterschap 2023

Als inwoner van Zeeland mag je je stem uitbrengen voor de nieuwe leden van de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen. Daarmee bepaal je mee wie in ons bestuur komt. Zo heb je invloed op de keuzes die het bestuur maakt over veilig, schoon en voldoende water en veilige plattelandswegen.

 

De algemene vergadering van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid op hoofdlijnen en controleert of dat beleid goed wordt uitgevoerd. Onze algemene vergadering bestaat uit 30 leden verdeeld over verschillende politieke partijen. Je kan nu nog stemmen op kandidaten voor 23 plaatsen in het bestuur. Deze mensen vertegenwoordigen de belangen van jou  als ‘ingezetene’. Daarnaast worden de bedrijfs (3)-, agrarische (3) en natuurbelangen (1) vertegenwoordigd via 7 zogenoemde geborgde zetels. Deze zetels worden niet gekozen via verkiezingen. Zij worden benoemd door de Kamer van Koophandel, de ZLTO en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE).


Momenteel ligt er een voorstel bij de Eerste Kamer om deze geborgde zetels deels af te schaffen. Ze willen toe naar 2 voor agrarische belangen en 2 voor natuurbelangen. Bedrijven zouden geen zetels meer krijgen. Of dit al voor de komende verkiezingen geldt, weten we pas dit najaar. 

De dijkgraaf is voorzitter van de algemene vergadering.
 

De verkiezingen voor alle waterschappen vinden plaats op 15 maart 2023, tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten. In 2015 en 2019 vonden deze verkiezingen ook gezamenlijk plaats. De gemeenten zorgen voor de stembureaus waar je voor zowel het waterschap als de provincie je stem kunt uitbrengen.