Verkiezingen 2019

Als inwoner van Zeeland mag u uw stem uitbrengen voor de nieuwe leden van de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen. Daarmee bepaalt u straks wie in ons bestuur komt. Zo heeft u invloed op de keuzes die het bestuur maakt over veilig, schoon en voldoende water en veilige plattelandswegen.

 

De algemene vergadering van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid op hoofdlijnen en controleert of dat beleid goed wordt uitgevoerd. Onze algemene vergadering bestaat uit 30 leden verdeeld over verschillende politieke partijen. U kunt stemmen op kandidaten voor 23 plaatsen in het bestuur. Deze mensen vertegenwoordigen de belangen van u  als ‘ingezetene’. Daarnaast worden de bedrijfs-, agrarische en natuurbelangen vertegenwoordigd via 7 zogenoemde geborgde zetels. Deze zetels worden niet gekozen via verkiezingen. Zij worden benoemd door de Kamer van Koophandel, de ZLTO en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE). De dijkgraaf is voorzitter van de algemene vergadering.
 

De verkiezingen voor alle waterschappen vinden plaats op 20 maart 2019, tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten. In 2015 vonden deze gezamenlijke verkiezingen voor het eerst plaats.