HALLO WATERSTEMMERS: WE MOGEN WEER STEMMEN!

HALLO WATERSTEMMERS: WE MOGEN WEER STEMMEN!

Het is uniek dat we in Nederland belasting heffen specifiek voor water, dat we waterschappen hebben én dat u als burger met uw stem invloed heeft op het werk van het waterschap in uw regio. Geef uw stem op 20 maart 2019.

Kijk ook op waterschapsverkiezingen.nl 

Uitslag waterschapsverkiezingen 2019

Bekijk hier de actuele uitslagen.

Informatie voor (nieuwe) leden

Partijen die meedoen aan de verkiezingen moeten een hoop regelen.

Belangrijke data

Lees hier meer over wat u tot aan de verkiezingen kunt verwachten; belangrijke momenten en campagne-uitingen.

Verkiezingskrant

Hallo Zeeland: we mogen weer stemmen. Maar op wie? Lees de verkiezingskrant.

Stemhulp

Vul de stemhulp in om uw stemkeuze te bepalen.

Verkiezingen 2019

Als inwoner van Zeeland mag u uw stem uitbrengen voor de nieuwe leden van de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen.

Deelnemende partijen

Aan de verkiezingen doen 10 partijen mee. Neem een kijkje op hun webpagina's.

Meer informatie

De verkiezingen 2019 worden voorbereid door de Werkgroep Verkiezingen. De projectleider is Claudia Hamelink.

Kieswet

Meer informatie over alles wat er in de Kieswet staat.

Vaste zetels

Inmiddels zijn de vaste zetels benoemd. Kijk hier om te zien wie er zitting nemen in het bestuur.