Verkeersmaatregelen voor TenneT

TenneT legt momenteel de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV aan. Deze nieuwe verbinding biedt een grotere en betere mogelijkheid om elektriciteit te transporteren tussen Nederland en België.  Bij Rilland is daarvoor een koppelstation nodig. Door de bouw van hoogspanningsstation Rilland is de verbinding Zuid-West 380 kV opgesplitst in een deel Borssele-Rilland (Zuid-West 380 kV West) en Rilland-Tilburg (Zuid-West 380 kV Oost). Omdat een groot deel van deze masten langs onze wegen komen, gaan deze werkzaamheden gepaard met verkeersmaatregelen. TenneT heeft hierover nauw contact met het waterschap. Wegen in het gebied worden tijdelijk afgesloten voor weggebruikers om het werk veilig te kunnen uitvoeren. Er zijn dan omleidingsroutes ingesteld voor gemotoriseerd verkeer en voor (brom-)fietsers.

Bericht augustus 2021

Vanaf 1 september start aannemer Spie met de voorbereiding voor het aanbrengen van de stroomdraden (geleiders) tussen masten 1028 en 1031 langs de Bimmelsweg en de Sinoutskerkseweg bij Heinkenszand. Op 30 augustus start de aanleg van het tijdelijke fietspad. In de loop van die week kan dit fietspad worden gebruikt en wordt de weg afgesloten.

Tijdens het aanbrengen van de geleiders is het belangrijk dat eronder de nieuwe verbinding geen verkeer aanwezig is. Daarom wordt de Sinoutskerkseweg volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit verkeer leiden we om via de Westhofsezandweg, Martinweegje, Lamoerweg, Landweg, Wissekerseweg en Theuniswegeling. Voor het doorgaande fietsverkeer legt TenneT een tijdelijk fietspad aan in het perceel ten Westen van de Sinoutskerkseweg. Zo zorgen ze ervoor dat er voor fietsers geen (grote) omleiding nodig is.

Het aanbrengen van de geleider duurt tot ongeveer 8 oktober. Daarna wordt de situatie zo spoedig mogelijk hersteld. De werkzaamheden voor het gehele project duren tot medio 2022.

Bericht november 2020

TenneT legt momenteel de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV aan. Aannemers BAM Infra en Switch voeren het werk, dat veelal langs onze wegen loopt, voor Tennet uit. In overleg met ons nemen ze verkeersmaatregelen op onze wegen. Momenteel is de Kwekerijweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. En de Bimmelsweg is ook voor langere tijd afgesloten.

Vragen

Er werken verschillende partijen samen.
In gebied 1 hoogspanningsstation Borssele - hoogspanningsstation Willem-Annapolder werkt Bam Infra, Lènart-jan van der Ham.
In gebied 2 hoogspanningsstation Willem-Annapolder - hoogspanningsstation Rilland werkt Switch, Erik van den Bergen.
Met vragen kunt u bellen naar: 088-4000068. Via het keuzemenu komt u uit bij de betreffende partijen.
Of de BouwApp downloaden. Hier staan wekelijkse updates rondom de bouwwerkzaamheden. 

Voor het waterschap is Joop de Wild aanspreekpunt voor gebied 1 en Hans van der Baan voor gebied 2. Zij zijn bereikbaar via 088-2461000.

Meer informatie

Lees hier meer over het waterschapsbesluit over de verkeersmaatregelen:
Gebied 1 BAM Infra (pdf, 171 kb)
Gebied 2 Switch (pdf, 171 kb)
Meer weten over dit werk van TenneT? Bekijk hun website.

 

Foto's Bam Infra