Verkeershinder Sinoutskerkseweg

09 aug 2021

TenneT werkt aan een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. In overleg met ons nemen ze verkeersmaatregelen op onze wegen. Vanaf 1 september start aannemer Spie met de voorbereiding voor het aanbrengen van de stroomdraden (geleiders) tussen masten 1028 en 1031 langs de Bimmelsweg en de Sinoutskerkseweg. Op 30 augustus start de aanleg van het tijdelijke fietspad. In de loop van die week kan dit fietspad worden gebruikt en wordt de weg afgesloten. 

Tijdens het aanbrengen van de geleiders is het belangrijk dat eronder de nieuwe verbinding geen verkeer aanwezig is. Daarom wordt de Sinoutskerkseweg volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit verkeer leiden we om via de Westhofsezandweg, Martinweegje, Lamoerweg, Landweg, Wissekerseweg en Theuniswegeling. Voor het doorgaande fietsverkeer legt TenneT een tijdelijk fietspad aan in het perceel ten Westen van de Sinoutskerkseweg. Zo zorgen ze ervoor dat er voor fietsers geen (grote) omleiding nodig is.

Het aanbrengen van de geleider duurt tot ongeveer 8 oktober. Daarna wordt de situatie zo spoedig mogelijk hersteld. De werkzaamheden voor het gehele project duren tot medio 2022.

Meer informatie vindt u op onze projectpagina.