Veelgestelde vragen waterschapsverkiezingen

Begrijpelijk dat u veel vragen heeft over de verkiezingen en het waterschap. Hieronder al enkele vragen beantwoord. Vanaf begin februari volgen hier meer vragen en antwoorden. 

1. Waterschappen in het algemeen

Wat is een waterschap?

Waterschappen zijn net als gemeenten en provincies, decentrale overheden. Anders dan bijvoorbeeld gemeenten houden waterschappen zich maar met één taak bezig: het waterbeheer in Nederland. 

Wat doet een waterschap?

Waterbeheer is in een land als Nederland heel belangrijk. Nederland is een laaggelegen delta. Om ervoor te zorgen dat wij droge voeten houden en over schoon en voldoende water beschikken, zijn er waterschappen.
Waterschappen werken 24/7 aan sterke, veilige dijken, een goede kwaliteit van het water in sloten, beken en rivieren en het voorkomen van te veel of te weinig water. Dit doen zij bijvoorbeeld door dijken te inspecteren en te verstevigen waar dat nodig is, het water dat jij doorspoelt te zuiveren en door ervoor te zorgen dat het waterpeil niet te hoog of te laag is. Daarnaast beheren we bijna 4.000 km weg in het buitengebied. 

Wie zorgt er voor het drinkwater?

Waterschappen zorgen niet voor het drinkwater. Daar zijn drinkwaterbedrijven verantwoordelijk voor. Waterschappen zorgen wel voor de zuivering van rioolwater. Eigenlijk kun je het zo zien: drinkwaterbedrijven zorgen dat er schoon drinkwater door de kraan komt. Zodra het water door de gootsteen, douche of wc in het riool belandt, zorgen waterschappen er weer voor dat het water gezuiverd wordt. 

Waarom betalen we waterschapsbelasting?

Inwoners en bedrijven hebben belang bij goed waterbeheer. Samen betalen zij hiervoor de kosten. Dit geld wordt uitsluitend aan het waterbeheer besteed. De waterschappen gebruiken het belastinggeld voor het beheer van 18.000 kilometer waterkeringen, 225.000 kilometer sloten, rivieren en andere wateren, 6.000 gemalen en 7.500 kilometer wegen. Bovendien zuiveren de waterschappen jaarlijks zo’n 2 miljard kubieke meter afvalwater op hun 313 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dit is vergelijkbaar met de inhoud van 800.000 Olympische zwembaden.

Kortom: Om al het werk aan het water te kunnen doen, hebben de waterschappen geld nodig. Daarom be-talen we waterschapsbelasting. En omdat je meebetaalt, mag je ook beslissen over wat er met dit geld gebeurt! 


2. Inhoudelijke vragen over de waterschapsverkiezingen

Waarom zijn er waterschapsverkiezingen?

Als inwoner van Nederland heb je belang bij goed waterbeheer en betaal je daar belasting voor. Daarom mogen inwoners meebeslissen over de samenstelling van het waterschapsbestuur via de waterschapsverkiezingen. Eén keer in de 4 jaar mag je naar de stembus om jouw vertegenwoordiger in het waterschapsbestuur te kiezen.

Wie betaalt de organisatie van de waterschapsverkiezingen? 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de verkiezingen die in de gemeente plaatsvinden. Daar vallen ook de waterschapsverkiezingen onder. Gemeenten organiseren twee verkiezingen tegelijkertijd (die voor de Provinciale Staten en die voor de waterschapsbesturen). De meerkosten die gemeenten maken voor de organi-satie van de waterschapsverkiezingen worden door de waterschappen aan gemeenten vergoedt.  
 

3. Praktische vragen over de waterschapsverkiezingen 

Hoe werkt het stemmen? 

Kort voor de verkiezingen ontvang je over de post je stempas. Neem deze stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau. Op het stembureau ontvang je een stembiljet met alle kandidaten op wie je kan stem-men erop en een rood potlood. In een stemhokje kleur je het rondje in voor de naam van de persoon op wie je wilt stemmen.

Wanneer zijn de verkiezingen?

Op woensdag 15 maart 2023. Dat is tegelijkertijd met de Provinciale Statenverkiezingen. 

Waar kan ik stemmen? 

Kort voor de verkiezingen ontvang je over de post je stempas en ook een brief met daarbij de stembureaus bij jou in de buurt. Je moet in je eigen gemeente en eigen waterschap stemmen. Soms kan het zo zijn dat er meerdere waterschappen binnen één gemeente vallen, dan kun je niet automatisch bij alle stembureaus in de gemeente stemmen voor jouw waterschap. Houd dat dus goed in de gaten! 

Kan ik iemand machtigen die in een ander waterschap woont?

Goed dat je je stem wilt uitbrengen! Mocht je niet in de mogelijkheid zijn om zelf langs het stembureau te gaan, is iemand machtigen een goede oplossing. Helaas kan je niet iemand machtigen die in een ander waterschap woont. Iemand die in hetzelfde waterschap woont, kun je wel machtigen om voor je te stemmen. 

Hoe lang zijn de stembureaus geopend? 

De meeste stembureaus gaan om 07.30 uur open en sluiten om 21.00 uur. Op je stempas vind je de exacte openingstijden. 

Zijn er aparte stembureaus voor de waterschapsverkiezingen? 

Nee. Je stemt voor zowel de waterschappen als voor de provincie in hetzelfde stembureau. 

Wanneer is de uitslag van de verkiezingen bekend?

De definitieve uitslag voor de verkiezingen wordt niet eerder dan 23 maart 2023 bekendgemaakt. Dat is wettelijk vastgelegd. Voor die tijd is het mogelijk om een voorlopige uitslag te geven. De verwachting is dat dat op donderdag 16 maart rond 3.00 de uitslag op partijniveau bekend is en op maandag 20 maart op persoonsniveau.