Van zuiveringsslib tot grondstof

Het uitgegiste en ontwaterde slib uit onze rioolwaterzuiveringen wordt afgevoerd naar de Slibverwerking Noord-Brabant. Met andere partners zijn we op zoek naar middelen om ook uit dat afvalproduct grondstoffen te maken.

  • Fosfaat
    Uit het uitgegiste en ontwaterde slib kan ook fosfaat gehaald worden. We hebben wereldwijd een tekort aan fosfaat, een belangrijke stof voor de voedselproductie. Normaal wordt fosfaat in rioolslib vastgelegd met behulp van ijzerzout. In de struvietreactor op Walcheren wordt magnesium gebruikt die ervoor zorgt dat het slib beter ontwaterd kan worden voordat het wordt afgevoerd naar de slibverbranding. Dat betekent dat er minder transport nodig is, en dat is natuurlijk beter voor het milieu. Het fosfaat kan vervolgens uit de as van de slibverbranding worden gehaald.
  • Phario bioplastics
    Door de bacteriën die in het overtollige slib uit de beluchtingstank zitten te voeden met bepaalde vetzuren, produceren ze de stof PHA (PolyHydroxyAlkanoaten). Als je de PHA uit het slib haalt, krijg je een zuivere stof waarmee je bioplastics kunt maken. Voor meer informatie zie ons Innovatie Jaarboek 2017